CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐÀ THÀNH ĐÔ

Quy trình cấp giấy chứng nhận nhà đất mua bán bằng giấy viết tay

Ngày đăng : 18/07/2017 03:16  |   Lượt xem : 267

Nghị định 01/2017 cũng yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản, hợp đồng chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

Quy trình cấp giấy chứng nhận nhà đất mua giấy tay như sau:

Quy trình cấp giấy chứng nhận
Quy trình cấp giấy chứng nhận nhà đất mua giấy tay

LIÊN KẾT FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Gọi cho chúng tôi