CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐÀ THÀNH ĐÔ

Đề xuất xây dựng 60.890 căn nhà trong giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 25/01/2021 03:15  |   Lượt xem : 32

Đà Nẵng: Đề xuất xây dựng 60.890 căn nhà trong giai đoạn 2021-2025

Đó là đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và đề xuất kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 trình kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố sắp đến.
Theo đó, UBND thành phố đề xuất xây dựng 60.890 căn nhà trên diện tích 2.419,26 ha đất trong 5 năm tới gồm các loại hình: Nhà ở xã hội: 9.680 căn với diện tích 641.980m² sàn; nhà ở thương mại: 26.850 căn với diện tích 4.639.478m² sàn; nhà ở tái định cư: 160 căn với diện tích 10.350m²  sàn; nhà ở dân tự xây: 24.200 căn với diện tích 6.046.450m²  sàn. Tổng kinh phí xây dựng 101.490 tỷ đồng; trong đó, vốn thực hiện nhà ở xã hội khoảng 7.700 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước đầu tư 320 tỷ đồng, còn lại của doanh nghiệp), vốn thực hiện nhà ở thương mại khoảng 51.300 tỷ đồng; thành phố đầu tư 160 tỷ đồng xây dựng nhà ở tái định cư (dự án chung cư với 160 căn hộ phục vụ tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn, giai đoạn 1).
Theo báo cáo, kết quả phát triển nhà ở giai đoạn 2018-2020, thành phố hoàn thành hơn 9.264.321m² nhà ở so với mục tiêu đề ra là 10.081.625m² với tổng kinh phí xây dựng 55.210 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu, thành phố đã hỗ trợ về nhà ở cho 4.056 hộ gia đình người có công với cách mạng (xây mới: 1.135 căn, sửa chữa: 2.921 căn), tổng diện tích nhà ở xây mới khoảng 68.100 m², vốn thực hiện khoảng 132 tỷ đồng (vốn Trung ương: 79 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố và địa phương: 53 tỷ đồng); nhà ở xã hội hoàn thành 2.450 căn hộ, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 101.570m², tổng vốn thực hiện khoảng 979 tỷ đồng (vốn ngân sách thành phố: 411 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp: 568 tỷ đồng); nhà ở thương mại hoàn thành 8.520 căn (chung cư: 4.952 căn; nhà liền kề, biệt thư: 3.568 căn) ), tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 1.332.375m², vốn thực hiện khoảng 11.377 tỷ đồng (vốn doanh nghiệp); diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 7.762.276m², vốn thực hiện khoảng 42.692 tỷ đồng.
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố được phê duyệt theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ, quỹ đất ở tại đô thị tăng qua từng năm: năm 2016 là 5.345ha, năm 2017 là 5.365ha, năm 2018 là 5.482ha, năm 2019 là 5.634ha, năm 2020 là 5.758ha (tăng 393ha so với năm 2017).
 
LIÊN KẾT FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Gọi cho chúng tôi