CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐÀ THÀNH ĐÔ

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LÔ ĐANG GIAO DỊCH NGÀY 07/07/2020, TẠI HÒA XUÂN ĐÀ NẴNG

Ngày đăng : 07/07/2020 06:13  |   Lượt xem : 135
CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LÔ ĐANG GIAO DỊCH NGÀY 07/07/2020
1. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.14, lô 15, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Trụ, 1,55Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
2. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.14, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 1,57Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
3. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.3, lô 24, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 1,65Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
4. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.9, lô 38, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 1,75Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
5. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.11, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 1,80Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
6. Đường Liêm Lạc 11, B2.4, lô 189, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Nhà Thờ, 1,85Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
7. Đường Liêm Lạc 11, B2.4, lô 182, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 1,85Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
8. Đường Liêm Lạc 11, lô 5, Lô Ống, 5m5, Nhà Thờ, 1,85Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
9. Đường Liêm Lạc 11, B2.4, lô 185, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 1,85Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
10. Đường Liêm lạc 19, B2.32, lô 1.159, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, Sạch đẹp, 1,90Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
11. Đường Liêm Lạc 19, lô 5, Lô Ống, 2,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
12. Đường Liêm Lạc 2, lô 18, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Cống & Trụ, 2,00Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
13. Đường Cổ Mân Lan 2, lô 95, 90,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,00Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
14. Đường Cổ Mân lan 2, B2.38, lô 1.156, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,00Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
15. Đường Liêm Lạc 19, B2.32, lô 1.162, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Cống & Trụ, 2,00Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
16. Đường Liêm Lạc 2, lô 5, Lô Ống, 5m5, Sạch đẹp, 2,05Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
17. Đường Liêm Lạc 2, lô 7, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,05Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
18. Đường Liêm Lạc 18, B2.34, lô 1.199, 115,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,05Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
19. Đường Kiều Phụng, B2.9 , lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 2,07Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
20. Đường Liêm Lạc 2, B2.9, lô 19, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,07Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
21. Đường Nguyễn Văn Tỵ, B2.18, lô 241, 100,0m2, Lô kẹp cống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,10Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
22. Đường Nhân Hòa 5, B3.16, lô 728, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,10Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
23. Đường Cổ Mân Lan 2, B2.38, lô 1.151, 90,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,10Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
24. Đường Liêm lạc 2, lô 26, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Trụ, 2,12Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
25. Đường Kiều Phụng, B2.19, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,15Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
26. Đường Nhân Hòa 8, lô 82, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, Sạch đẹp, 2,15Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
27. Đường Nguyễn Đóa, B2.42, lô 796, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 2,18Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
28. Đường Vũ Miên, E3, lô 53, 117,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 2,20Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
29. Đường Thu Bồn, B2.21, lô 125, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,20Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
30. Đường Phạm Hữu Nghi, B3.12, lô 175, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,20Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
31. Đường Dương Bá Cung, B2 15, lô 306, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,20Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
32. Đường Nhân Hòa 8, B3.13, lô 565, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, Sạch đẹp, 2,22Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
33. Đường Cổ mân Mai 4, B2.39, lô 162, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,23Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
34. Đường Tùng Lâm 5, 0, lô 974, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,25Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
35. Đường Phan Khôi, lô 2, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 7m5, 2,30Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
36. Đường Cổ Mân Cúc 2, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Trụ, 2,30Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
37. Đường Lỗ Giáng 16, B2. 6, lô 24, 126,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,30Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
38. Đường Lương KhắcLh Ninh, B2.39, lô 280, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 7m5, Cống , 2,30Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
39. Đường Phan Khôi, B2.25 , lô 526, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,30Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
40. Đường Tùng Lâm 5, B2.44, lô 1.003, 115,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Cống , 2,30Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
41. Đường Hoàng Minh Giám, B2.3, lô 51, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,35Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
42. Đường Tùng Lâm 4, B2.25, lô 829, 90,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 2,35Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
43. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.73 , lô 52, 110,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 2,38Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
44. Đường Đoàn Nguyên Tuấn, D9, lô 47, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, 2,40Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
45. Đường Hoàng Minh Giám, B2.3, lô 54, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,40Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
46. Đường Lỗ Giáng 24, B2.15, lô 268, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,40Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
47. Đường Lỗ Giáng 24, B2.15, lô 270, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,40Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
48. Đường Phan Khôi, B2.25, lô 526, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,40Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
49. Đường Nguyễn Quang Lâm, B2.20, lô 611, 128,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Nhà Thờ, 2,40Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
50. Đường Võ Chí Công Nối Dài, B2.21, lô 37, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 2,45Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
51. Đường Nguyễn Văn Ngọc, lô 952, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,45Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
52. Đường Cồn Dầu 3, B2.1, lô 142, 100,0m2, Lô Ống, TN, 5m5, Sạch đẹp, 2,48Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
53. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, lô 9, 110,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 2,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
54. Đường Võ sạ, B2.12, lô 174, 100,0m2, Lô Ống, TB, 5m5, Sạch đẹp, 2,50Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
55. Đường Phan Khôi, b2.25, lô 524, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
56. Đường Nguyễn Đóa, B2.44, lô 1.026, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 7m5, Sạch đẹp, 2,50Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
57. Đường Cồn Dầu 3, B2.6 , lô 136, 100,0m2, Lô Ống, TN, 5m5, Trụ, 2,52Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
58. Đường Cẩm Nam 12, LK2, lô 14, 95,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Sạch đẹp, 2,55Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
59. Đường Trần Văn Cẩn, C, lô 19, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,55Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
60. Đường Võ Sạ, lô 156, 100,0m2, Lô Ống, 7m5, 2,58Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
61. Đường Phan Khôi, B2.25, lô 521, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
62. Đường KHU KHÁC,  , lô 5, 100,0m2, kiệt , 2,60Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
63. Đường Trung Lương 6, lô 9, 110,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Cống , 2,60Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
64. Đường Hà Duy Phiên, C2, lô 13, 80,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
65. Đường Trịnh Khả, C4, lô 13, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
66. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.94, lô 25, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
67. Đường Hà Duy Phiên, D 23, lô 28, 120,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
68. Đường Cồn Dầu 2, B2.34, lô 38, 100,0m2, Lô Ống, TB, 5m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
69. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.81, lô 77, Lô Ống, TB, Sạch đẹp, 2,60Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
70. Đường Tế Hanh, lô 164, 115,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Sạch đẹp, 2,60Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
71. Đường Trần Tử Bình, B3.5, lô 569, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 10m5, Cống & Trụ, 2,60Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
72. Đường Hoàng Ngân, B2.27, lô 46, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Sạch đẹp, 2,65Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
73. Đường Lê Quảng Ba, lô 5, 125,0m2, Lô Ống, BẮC, 7m5, 2,65Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
74. Đường Phạm Công Trứ, lô 5, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 2,65Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
75. Đường Mai Anh Tuấn, B2.28, lô 11, Lô Ống, BẮC, 5m5, Sạch đẹp, 2,65Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
76. Đường Hoàng Ngân, B2.27, lô 49, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Trụ, 2,65Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
77. Đường Hoàng Ngân, lô 49, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Sạch đẹp, 2,65Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
78. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.56, lô 65, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,70Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
79. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.56, lô 58, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 2,70Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
80. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.50, lô 35, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,70Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
81. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.58, lô 52, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,70Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
82. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.56, lô 61, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 2,72Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
83. Đường Võ Chí Công Nối Dài, B2.37, lô 27, 100,0m2, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 2,75Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
84. Đường Nguyễn Sắc Kim, lô 5, Lô Ống, 7m5, 2,75Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
85. Đường Võ Chí Công Nối Dài, B2.37, lô 30, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , 2,75Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
86. Đường Hoàng Đình Ái, B2.9 , lô 41, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 2,75Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
87. Đường Nguyễn Sắc Kim, B1.8, lô 82, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,75Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
88. Đường Nguyễn Sắc Kim, B1.8 , lô 82, 88,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,75Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
89. Đường Nam Cầu Cẩm Lệ, lô 421, 143,0m2, 2MT, ĐN, 5m5, Sạch đẹp, 2,75Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
90. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.47 , lô 27, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 2,78Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
91. Đường Trần Kim Xuyến, B1.15, lô 27, Lô Ống, ĐB, 7m5, Cống , 2,80Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
92. Đường Thanh Lương 5, B1.101, lô 72, 97,5m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,80Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
93. Đường Võ Chí Công Nối Dài, B2-33, lô 12, 110,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 2,80Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
94. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.74 , lô 19, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 2,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
95. Đường Trần Kim Xuyến, B1.15, lô 30, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Cống , 2,80Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
96. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.58, lô 47, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
97. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.57 , lô 52, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Trụ, 2,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
98. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.100, lô 58, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,80Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
99. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.53 , lô 88, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 2,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
100. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.92 , lô 88, 105,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 2,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
101. Đường Nguyễn Quang Lâm, B2.20 , lô 612, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Nhà Thờ, 2,80Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
102. Đường Thanh Lương 5, b1.101, lô 79, Lô Ống, 7m5, 2,85Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
103. Đường Phan Triêm, B1.87, lô 21, 90,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 2,85Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
104. Đường Phan Thao, B2.27, lô 30, Lô Ống, BẮC, 10m5, Sạch đẹp, 2,85Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
105. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.32, lô 13, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,85Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
106. Đường Phan Triêm, B1.87, lô 24, 100,0m2, Lô Ống, 7m5, 2,85Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
107. Đường Trần Kim Xuyến, B1.15, lô 32, 100,0m2, Lô kẹp cống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,85Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
108. Đường Phan Thao, B2.27, lô 33, 100,0m2, Lô Ống, BẮC, 10m5, Sạch đẹp, 2,85Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
109. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.92, lô 79, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 2,85Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
110. Đường Trần Kim Xuyến, B1.18, lô 121, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Cống , 2,85Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
111. Đường Trần Kim Xuyến, B1.17, lô 27, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 2,88Tỷ , HIẾU 0935555254
112. Đường Trần Kim Xuyến, B1.15, lô 29, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,90Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
113. Đường Hoàng Minh Giám, lô 5, Lô Ống, NAM, 5m5, Sạch đẹp, 2,90Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
114. Đường Trần Kim Xuyến, B1.26, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 2,90Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
115. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.13 , lô 14, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 2,90Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
116. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.30 , lô 36, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 2,90Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
117. Đường Thanh Lương 5, B1.101, lô 75, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,90Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
118. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.65 , lô 22, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,91Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
119. Đường Diệp Minh Châu, B1.20, lô 87, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,93Tỷ , HIẾU 0935555254
120. Đường Diệp Minh Châu, B1.20, lô 91, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
121. Đường Thanh Lương 14, B1.98, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , 2,95Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
122. Đường Trần Văn Trà, A, lô 51, 82,0m2, Lô Ống, TÂY, 10m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
123. Đường Diệp Minh Châu, B1.20, lô 84, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
124. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.37 , lô 9, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
125. Đường Nguyễn Sắc Kim, B1.7 , lô 32, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
126. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.23 , lô 39, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 2,95Tỷ , HIẾU 0935555254
127. Đường Trần Văn Trà, A, lô 54, 80,0m2, Lô Ống, TÂY, 10m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
128. Đường Diệp Minh Châu, B1.20 , lô 87, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 2,95Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
129. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.23 , lô 49, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
130. Đường Thanh Lương 15, B1.98, lô 55, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
131. Đường Huỳnh Tịnh Của, lô 5, 117,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
132. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.72, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
133. Đường Thanh Lương 14, B1.98, lô 17, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , 3,00Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
134. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.47 , lô 24, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
135. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.47, lô 24, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
136. Đường thanh lương 6, B1.114 , lô 32, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
137. Đường Thanh Lương 10, B1.106, lô 44, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
138. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.23 , lô 52, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
139. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.23, lô 52, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
140. Đường Lê Ấm, B1.75, lô 52, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
141. Đường Diệp Minh Châu, B1.24, lô 58, 7m5, 3,00Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
142. Đường Thanh Lương 15, B1.98, lô 58, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
143. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.129, lô 71, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
144. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.127, lô 71, 125,0m2, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 3,00Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
145. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.21, lô 110, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Cống , 3,00Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
146. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.39, lô 69, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , 3,01Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
147. Đường Quách Thị Trang, B1.84, lô 25, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,02Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
148. Đường Thanh Lương 5, B1.101, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,02Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
149. Đường Quách Thị Trang, B1.84, lô 28, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,02Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
150. Đường Thanh Lương 16, B1.53 , lô 50, 100,0m2, Lô Ống, 7m5, 3,03Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
151. Đường Diệp Minh Châu, B1.20, lô 94, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,05Tỷ , HIẾU 0935555254
152. Đường Thanh Lương 5, B1.102, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,05Tỷ , HIẾU 0935555254
153. Đường Thanh Lương 8, B1.114, lô 17, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,05Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
154. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.150, lô 53, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 3,05Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
155. Đường Thanh Lương 15, B1.98 , lô 81, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, 3,05Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
156. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.139, lô 84, 105,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,05Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
157. Đường Diệp Minh Châu, B1.20, lô 97, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,05Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
158. Đường Thanh Lương 7, B1.114, lô 18, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,07Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
159. Đường Mạc Đăng Dung, B1.59, lô 10, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,08Tỷ , HIẾU 0935555254
160. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.51, lô 24, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,10Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
161. Đường Nguyễn Hiến Lê, b1.51, lô 50, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,10Tỷ , HIẾU 0935555254
162. Đường Thanh Lương 5, B1.102, lô 6, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
163. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.51, lô 43, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
164. Đường Phan Khôi, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
165. Đường Thanh Lương 5, B1.102 , lô 9, 100,0m2, Lô Ống, 10m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
166. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.42, lô 13, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
167. Đường Mẹ Thứ, B , lô 20, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
168. Đường Hoàng Hiệp, B1.32, lô 33, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,10Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
169. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.51, lô 46, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,10Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
170. Đường Đậu Quang Lĩnh, B1.105, lô 48, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ , HIẾU 0935555254
171. Đường Mạc Đăng Dung, B1.59 , lô 59, 100,1m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,10Tỷ , HIẾU 0935555254
172. Đường Phạm Xuân Ẩn, B1.17, lô 115, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Cống , 3,10Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
173. Đường Mạc Đăng Dung, B1.59, lô 19, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,12Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
174. Đường Mạc Đăng Dung, B1.59, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,12Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
175. Đường Mạc Đăng Dung, B1.59, lô 7, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,12Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
176. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.154, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, Sạch đẹp, 3,13Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
177. Đường Quách Thị Trang, B1.22, lô 30, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 7m5, Cống , 3,15Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
178. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.50, lô 12, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
179. Đường Thanh Lương 10, B1. 107, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
180. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.50, lô 15, 100,0m2, Lô Ống, Sạch đẹp, 3,15Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
181. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.50, lô 15, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
182. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.83 , lô 29, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 10m5, Cống & Trụ, 3,15Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
183. Đường Thanh Lương 15, B1.54, lô 37, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
184. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.51, lô 47, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
185. Đường Văn Tiến Dũng, B2.20, lô 514, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 10m5, Sạch đẹp, 3,15Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
186. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.140, lô 131, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 3,17Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
187. Đường Cổ Mân Mai 4, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 5m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
188. Đường Thanh Lương 16, B1.52, lô 21, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
189. Đường Quách Thị Trang, B1.22, lô 26, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 3,20Tỷ , HIẾU 0935555254
190. Đường Hoàng Hiệp, B1.45, lô 28, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
191. Đường Thanh Lương 18, B1.96, lô 40, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
192. Đường Quách Thị Trang, B1.22, lô 41, 100,0m2, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
193. Đường Quách Thị Trang,  B1.22 , lô 41, Lô Ống, ĐB, 7m5, Trụ, 3,20Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
194. Đường Thanh Lương 18, B1.43, lô 80, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
195. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.36, lô 95, 100,0m2, Lô Ống, Sạch đẹp, 3,20Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
196. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.45, lô 95, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,20Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
197. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.118, lô 107, 100,0m2, Lô kẹp cống, Cống , 3,20Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
198. Đường Quách Thị Trang, B1.22, lô 23, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 3,22Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
199. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.67, lô 12, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,23Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
200. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.40, lô 54, 97,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
201. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.40, lô 47, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,25Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
202. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.35, lô 10, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,25Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
203. Đường Lê Ấm, B1.67, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
204. Đường Lê Ấm, B1.72, lô 44, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
205. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.40, lô 50, 97.5, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,25Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
206. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.40 , lô 50, 97,2m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,25Tỷ , HIẾU 0935555254
207. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.74, lô 54, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
208. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.52, lô 57, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
209. Đường Trung Lương 12, B1.13 , lô 64, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống , 3,25Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
210. Đường Thanh Lương 18, B1.43, lô 97, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
211. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.45, lô 116, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,25Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
212. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.13, lô 7, 105,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,27Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
213. Đường Lê Ấm, B1.67, lô 13, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Trụ, 3,28Tỷ , HIẾU 0935555254
214. Đường Quách Thị Trang, B1.153, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
215. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.154, lô 6, 100,0m2, Lô kẹp cống, Cống , 3,30Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
216. Đường Quách Thị Trang, B1.153, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
217. Đường Mạc Đăng Dung, B1.115 , lô 22, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
218. Đường Bàu Cầu 3, B2.16 , lô 33, 2MT, TN, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
219. Đường Lê Ấm, B1.71, lô 36, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
220. Đường Tôn Thất Dương Kỵ, B1.39, lô 45, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Cống , 3,30Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
221. Đường Thanh Lương 32, B1.118, lô 90, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
222. Đường Trần Kim Xuyến, B1.25, lô 97, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
223. Đường Diệp Minh Châu, B1.23, lô 105, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
224. Đường Thanh Lương 32, B1.118, lô 106, 100,0m2, Lô kẹp cống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,30Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
225. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.34, lô 19, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,32Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
226. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.34, lô 22, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,32Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
227. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.34 , lô 22, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,33Tỷ , HIẾU 0935555254
228. Đường Trung Lương 10, B1.11, lô 66, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,35Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
229. Đường Trung Lương 10, b1.11, lô 59, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,35Tỷ , HIẾU 0935555254
230. Đường Thanh Lương 27, B1.122, lô 35, 117,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,35Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
231. Đường Thanh Lương 24,  B1.91, lô 67, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Trụ, 3,35Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
232. Đường Thanh Lương 24, B1.91, lô 67, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Trụ, 3,35Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
233. Đường Thanh Lương 21, B1.94, lô 87, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,35Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
234. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.77, lô 114, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Trụ, 3,37Tỷ , HIẾU 0935555254
235. Đường Lỗ Giáng 21, B2.33, lô 13, 115,0m2, Lô Ống, TÂY, 5m5, Sạch đẹp, 3,38Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
236. Đường Trung Lương 10, B1.11, lô 62, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,38Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
237. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39, lô 23, 122,2m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
238. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39, lô 27, 122,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
239. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.126, lô 6, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
240. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39, lô 20, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
241. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.90, lô 77, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , HIẾU 0935555254
242. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.126, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , HIẾU 0935555254
243. Đường Trần Thúc Nhẫn, B1.155, lô 11, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
244. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.61 , lô 21, 2MT, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
245. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39, lô 23, 122,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
246. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39 , lô 23, 122,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
247. Đường Bùi Công Trừng, B1.97, lô 24, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
248. Đường Thanh Lương 24, B1.90, lô 40, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
249. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.74, lô 53, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
250. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.79, lô 54, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
251. Đường Phạm Xuân Ẩn, B1.97, lô 54, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
252. Đường Dương Loan, B2.4, lô 1.765, 125,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 3,40Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
253. Đường Thái Văn Lung, B1.127, lô 34, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
254. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.107, lô 25, 125,0m2, Lô Ống, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
255. Đường Thái Văn Lung, B1.127, lô 27, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,45Tỷ , HIẾU 0935555254
256. Đường Thanh Lương 24, B1.90, lô 37, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , HIẾU 0935555254
257. Đường Lê Ấm, B1.71, lô 10, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
258. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, b2.107, lô 28, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
259. Đường Thái Văn Lung, B1.127, lô 30, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,45Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
260. Đường Thanh Lương 24,  B1.90, lô 40, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
261. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147, lô 46, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , HIẾU 0935555254
262. Đường Trung Lương 14, B1.14, lô 61, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
263. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.90, lô 80, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
264. Đường Trung Lương 14, B1.14, lô 83, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ , HIẾU 0935555254
265. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.146 , lô 84, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Cống & Trụ, 3,45Tỷ , HIẾU 0935555254
266. Đường Lh Vũ Đình Liên, B1.45 , lô 110, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
267. Đường Nhân Hòa 8, D, lô 192, 130,0m2, 2MT, TB, 5m5, Sạch đẹp, 3,45Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
268. Đường Dương Loan, B2.4, lô 1.769, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
269. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147 , lô 79, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
270. Đường Dương Loan, B2.4, lô 1.761, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
271. Đường Dương Loan, B2.4, lô 1.762, 125,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
272. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, b1 20-22, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
273. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.136 , lô 22, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
274. Đường Thái Văn Lung, B1.128, lô 27, 102,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
275. Đường Tôn Thất Dương Kỵ, B1.39, lô 42, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
276. Đường Bùi Công Trừng, B1.42 , lô 52, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Trụ, 3,50Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
277. Đường Tôn Thất Dương Kỵ, b1 39, lô 57, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
278. Đường Thanh Lương 24, B1.90, lô 61, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
279. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, b2.54, lô 73, Lô Ống, ĐN, 10m5, 3,50Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
280. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147, lô 81, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
281. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147 , lô 82, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
282. Đường Trung Lương 14, B1.14 , lô 83, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
283. Đường Dương Loan, B2.4, lô 1.764, 125,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Cống , 3,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
284. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147 , lô 22, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,55Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
285. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.147, lô 82, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , 3,55Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
286. Đường Trung Lương 14, B1.15, lô 12, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
287. Đường Võ Chí Công Nối Dài, sl 01, lô 25, 148,0m2, 2 lô liền kề, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
288. Đường Phạm Xuân Ẩn, B1.97, lô 41, 100,0m2, Lô kẹp cống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
289. Đường Thanh lương 27, B1.122, lô 45, 2 lô liền kề, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
290. Đường Trung Lương 12, B1.14, lô 45, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ , HIẾU 0935555254
291. Đường Bùi Trang Chước, B1.25, lô 57, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Trụ, 3,60Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
292. Đường Phạm Xuân Ẩn, B1.35, lô 107, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,60Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
293. Đường Bùi Trang Chước, B1.25, lô 54, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Trụ, 3,62Tỷ , HIẾU 0935555254
294. Đường Bùi Trang Chước, B1.18, lô 9, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 3,65Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
295. Đường Đinh Văn Chấp, B1.39, lô 11, 122,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,65Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
296. Đường Bùi Trang Chước, B1.18, lô 12, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 3,65Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
297. Đường Bùi Trang Chước, B1. 18, lô 12, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 3,65Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
298. Đường Trung Lương 16, B1.2, lô 28, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 3,70Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
299. Đường trung lương 16, b1.2 , lô 28, 121,5m2, Lô Ống, 7m5, Trụ, 3,70Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
300. Khu Bến Xe Đức Lh Long, B2.5, lô 184, 160,0m2, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 3,70Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
301. Đường Văn Tiến Dũng, B2.8, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐÔNG, 10m5, Sạch đẹp, 3,75Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
302. Đường Trung Lương 16, B1.3 , lô 38, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,75Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
303. Đường Trung Lương 16, B1.3, lô 38, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 3,80Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
304. Đường Mai Chí Thọ, B1.12 , lô 70, 100,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
305. Đường Diên Hồng, B1.59, lô 93, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,80Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
306. Đường Dương Loan, lô 763, 125,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Cống , 3,80Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
307. Đường Bùi Trang Chước, B1.42, lô 37, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Cống , 3,85Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
308. Đường Bùi Trang Chước, B1.42, lô 87, 100,0m2, Lô Ống, 10m5, 3,85Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
309. Đường Bùi Trang Chước, B1.42, lô 80, 100,0m2, Lô Ống, TÂY, 10m5, Cống , 3,85Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
310. Đường Bùi Trang Chước, B1.42, lô 83, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Cống , 3,85Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
311. Đường Nguyễn Mỹ, b1 24, lô 21, 112,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,90Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
312. Đường Nguyễn Mỹ, B1.24, lô 21, 112,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 3,90Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
313. Đường Trung Lương 11, B1.9, lô 43, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 3,90Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
314. Đường Mai Chí Thọ, B1.13, lô 18, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Trụ, 3,95Tỷ , HIẾU 0935555254
315. Đường Trần Lê, B2.4, lô 14, 107,0m2, 2MT, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,00Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
316. Đường Nguyễn Mậu Tài, B1.10, lô 39, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, 4,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
317. Đường Dương Loan, B2.15, lô 769, 125,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 4,00Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
318. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.38, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,10Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
319. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.38, lô 97, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 4,10Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
320. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.38, lô 9, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,10Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
321. Đường Trung Lương 16, B1.3, lô 15, 122,0m2, Lô Ống, TÂY, 7m5, Sạch đẹp, 4,10Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
322. Đường Bùi Trang Chước, B1.41, lô 21, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 10m5, Sạch đẹp, 4,10Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
323. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.38, lô 6, 130,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,15Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
324. Đường Nguyễn Mậu Tài, lô 5, Lô Ống, 7m5, 4,20Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
325. Đường VÕ ANLh NiNH, b1.8 , lô 32, Lô Ống, 10m5, Sạch đẹp, 4,20Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
326. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.48, lô 57, 100,0m2, Lô Ống, TB, 36m, Cống , 4,25Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
327. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.38, lô 12, 130,0m2, Lô Ống, BẮC, 7m5, Sạch đẹp, 4,27Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
328. Đường Mai Chí Thọ, B1.102 , lô 66, 100,0m2, Lô Ống, TB, 10m5, Trụ, 4,30Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
329. Đường Mai Chí Thọ, B1.102, lô 66, 100,0m2, Lô Ống, TB, 10m5, Trụ, 4,30Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
330. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.53 , lô 6, 133,0m2, 2MT, TB, 7m5, Trụ, 4,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
331. Đường Thanh Lương 12, B1.128, lô 6, 128.9, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 4,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
332. Đường Hoàng Thế Thiện, lô 36, 120,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,40Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
333. Đường Võ Chí Công Nối Dài, lk3A, lô 53, 100,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 5m5, Sạch đẹp, 4,40Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
334. Đường Mai Chí Thọ, B1.115, lô 8, 100,0m2, Lô Ống, TB, 10m5, Sạch đẹp, 4,50Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
335. Đường Thái Văn Lung, B1.130, lô 33, 125,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 4,50Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
336. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.71, lô 46, 100,0m2, Lô Ống, TB, 36m, Sạch đẹp, 4,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
337. Đường KHU KHÁC, LK3A, lô 53, 100,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 5m5, Sạch đẹp, 4,50Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
338. Đường Hoàng Sâm, B2.33, lô 61, 154,6m2, 2MT, ĐB, 5m5, Cống & Trụ, 4,50Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
339. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.46, lô 10, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 36m, Sạch đẹp, 4,55Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
340. Đường Mai Chí Thọ, B1.18, lô 68, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Sạch đẹp, 4,60Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
341. Đường Tôn Thất Dương Kỵ, B1.81, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 4,70Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
342. Đường Võ ANLh NiNH, B1.8, lô 11, 96,4m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 4,70Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
343. Đường Lh Vũ Thành Năm, B1.27, lô 59, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 4,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
344. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.46, lô 12, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 36m, Sạch đẹp, 4,90Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
345. Đường Võ AnLh Ninh, B1.88, lô 10, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 5,00Tỷ , Lh Vy ĐT: 0913647605
346. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.30 , lô 12, 100,0m2, Lô Ống, TB, 10m5, Sạch đẹp, 5,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
347. Đường Đinh Văn Chấp, B1.42, lô 19, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 5,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
348. Đường Võ AnLh Ninh, B1.1 , lô 36, 93,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 5,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
349. Đường Lh Vũ Thành Năm, B1.27, lô 48, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, 5,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
350. Đường Mai Chí Thọ, B1.118, lô 15, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 10m5, Trụ, 5,05Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
351. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.29, lô 37, 100,0m2, Lô Ống, TB, 36m, Cống , 5,20Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
352. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.29, lô 39, 100,0m2, Lô Ống, TB, 36m, Sạch đẹp, 5,20Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
353. Đường Võ AnLh Ninh, B1.5, lô 11, 100,0m2, Lô Ống, TN, 10m5, Sạch đẹp, 5,30Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
354. Đường Đô Đốc Lộc, B2.13, lô 8, 144,0m2, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 5,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
355. Đường Đô Đốc Lộc, B2.13 , lô 8, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 5,50Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
356. Đường Hoàng Ngân, B2.26, lô 39, 2 lô liền kề, BẮC, 7m5, Sạch đẹp, 5,50Tỷ ,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
357. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.79 , lô 66, 155.5m2, 2MT, TB, 7m5, Cống , 5,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
358. Đường Lê Quảng Chí, B1.95, lô 87, Lô Ống, TB, 10m5, Cống , 5,50Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
359. Đường Trần Viện, B2.11, lô 256, 129,0m2, 2 lô liền kề, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 5,50Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
360. Đường Đinh Gia Trinh, B1.1 , lô 8, 106,0m2, Lô Ống, TB, 10m5, Sạch đẹp, 5,60Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
361. Đường Thanh Lương 5, B1.138, lô 31, 159,0m2, 2MT, TB, 7m5, Sạch đẹp, 6,00Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
362. Đường Thanh Lương 5, B1.138, lô 34, 155,0m2, 2MT, TB, 7m5, Sạch đẹp, 6,00Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
363. Đường Thanh Lương 5, B2.138, lô 34, 2MT, TB, 7m5, Sạch đẹp, 6,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
364. Đường PhạmLh Hùng, A, lô 384, 107,0m2, Lô Ống, TÂY, 15m, Sạch đẹp, 6,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
365. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.107, lô 76, 193.7m2, 2MT, ĐB, 7m5, Trụ, 6,10Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
366. Đường Nguyễn Ân, B1.109, lô 36, 100,0m2, 2 lô liền kề, TB, 7m5, Trụ, 6,20Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
367. Đường Thanh Lương 12, B1.100, lô 59, 200,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 6,20Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
368. Đường Trần Kim Xuyến, B1.26, lô 13, 200,0m2, 2 lô liền kề, TN, 7m5, Sạch đẹp, 6,30Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
369. Đường Trần Thúc Nhẫn, B1.2, lô 55, 2 lô liền kề, TN, 7m5, Sạch đẹp, 6,30Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
370. Đường Đậu Quang Lĩnh, B1.119, lô 76, 200,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 6,30Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
371. Đường Đậu Quang Lĩnh, B1.119, lô 83, 2 lô liền kề, TB, 5m5, Sạch đẹp, 6,30Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
372. Đường Thanh Lương 17, B1.43, lô 51, 2 lô liền kề, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 6,40Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
373. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.21, lô 111, 200,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 6,40Tỷ ,Lh Hùng  ĐT: 0334555777
374. Đường Thanh Lương 28, B1.120, lô 40, 100,0m2, 2 lô liền kề, ĐB, 7m5, Cống , 6,60Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
375. Đường Diệp Minh Châu, Nguyễn Hiến Lê, B1.23, lô 129, 168,0m2, 2MT, TN, 7m5, Sạch đẹp, 6,60Tỷ , HIẾU 0935555254
376. Đường Đảo Víp, B2.4 , lô 11, 250,0m2, Lô Ống, TB, 7m5, Sạch đẹp, 7,00Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
377. Đường Nguyễn QuangLh Chung, B1.117, lô 31, 174,0m2, 2MT, TN, 7m5, Sạch đẹp, 7,20Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
378. Đường Trung lương 9, b2.1 , lô 34, 250,0m2, 2 lô liền kề, 7m5, 7,20Tỷ , Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
379. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.23, lô 5, 100,0m2, Lô Ống, TN, 36m, Sạch đẹp, 7,40Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
380. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, B2.50, lô 79, 152,0m2, 2MT, ĐB, 10m5, Cống , 7,40Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
381. Đường Thanh Lương 32, B1.119, lô 57, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 7,80Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
382. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.22 , lô 26, Lô Ống, ĐB, 36m, Sạch đẹp, 7,90Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
383. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.22, lô 26, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 15m, Sạch đẹp, 8,00Tỷ , Lh Long ĐT: 0707093925
384. Đường Tôn Thất Dương Kỵ, B2.3, lô 51, 249,0m2, 3 lô liền kề, TN, 7m5, Cống , 8,00Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
385. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.23, lô 64, 100,0m2, Lô Ống, TN, 41m, Cống , 8,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
386. Đường Diên Hồng, B1.64, lô 22, 100,0m2, 2 lô liền kề, TN, 36m, Sạch đẹp, 8,20Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
387. Đường Bùi Trang Chước, B1.34, lô 42, 179,0m2, 2MT, TN, 10m5, Sạch đẹp, 8,30Tỷ ,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
388. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.10, lô 14, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 41m, Sạch đẹp, 9,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
389. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.6 , lô 33, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 41m, Sạch đẹp, 9,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
390. Đường nguyễn phước lan, B1.11, lô 53, 100,0m2, Lô Ống, TN, 41m, Cống , 9,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
391. Đường Thanh Lương 15, B1.98, lô 44, 229,0m2, 2MT, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, 9,10Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
392. Đường Nguyễn Phước Lan, B1.3 , lô 12, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 41m, Sạch đẹp, 10,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
393. Đường Lê Quang Hòa, B2.19, lô 14, Lô Ống, TN, 5m5, Sạch đẹp, 10,00Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
394. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.127, 41, 179,0m2, 2MT, TB, 36m, Sạch đẹp, 10,00Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
395. Đường Đô Đốc Lân, B2.16, lô 539, 3 lô liền kề, TÂY, 10m5, Sạch đẹp, 10,70Tỷ , Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
396. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1. 46, lô 6, 202,0m2, 2MT, ĐN, 36m, Sạch đẹp, 11,00Tỷ , Lh Vũ ĐT: 0944711369
397. Đường 29/3 (Đường Dây Điện), B1.46, lô 6, 201,0m2, 2MT, ĐN, 36m, Sạch đẹp, 11,00Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
398. Đường Nguyễn Đình Thi, B2.52, lô 6, 457,0m2, 2MT, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, 16,50Tỷ ,Lh Chung ĐT: 0934810516
399. Đường PhạmLh Hùng, A, lô 294, 3 lô liền kề, TÂY, 15m, Sạch đẹp, 18,20Tỷ ,Lh Ni ĐT: 0905670994
400. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, lô 60, 2MT, Giá TL,Lh Ni ĐT: 0905670994
401. Đường Hoàng Minh Giám, B2.3, lô 58, 100,0m2, Lô Ống, NAM, 5m5, Giá TL,Lh Huệ Phương ĐT: 0763842387
402. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, lô 2, Lô Ống, 7m5, Giá TL,Lh Ni ĐT: 0905670994
403. Đường Nguyễn Sắc Kim, lô 2, ĐÔNG, 7m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
404. Đường , lô 2, Giá TL, Lh Vy ĐT: 0913647605
405. Đường Bùi Trang Chước, lô 5, 10m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
406. Đường Nam Cầu Cẩm Lệ, lô 5, 5m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
407. Đường Khu Khu Nam Hòa Xuân, lô 5, Lô Ống, ĐN, 7m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
408. Đường Trần Văn Trà, lô 5, TÂY, 10m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
409. Đường , b1.8 ,b1.13, lô 5, Lô Ống, 7m5, Giá TL, Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
410. Đường , lô 5, ĐÔNG, 5m5, Giá TL, Lh Lh Hiền ĐT: 0931935690
411. Đường Đinh Văn Chấp, B1.42, lô 8, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 7m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
412. Đường Hoàng Thế Thiện, B1.9, lô 13, 100,0m2, 2MT, ĐB, 7m5, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
413. Đường Trần Kim Xuyến, B1.26, lô 18, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Trụ, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
414. Đường Trần Kim Xuyến, B1.26, lô 19, 100,0m2, Lô Ống, TN, 7m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
415. Đường Trung Lương 12, B1.14, lô 21, 100,0m2, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
416. Đường 29/3 (Hàng Dừa ), B1.4, lô 28, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
417. Đường Trung Lương 14, B1.15, lô 31, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
418. Đường Mai Chí Thọ, B1.8, lô 42, 100,0m2, Lô Ống, ĐN, 7m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
419. Đường Nguyễn Hiến Lê, B1.52, lô 43, 2MT, TB, 7m5, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
420. Đường Bùi Thiện Ngộ, B1.15, lô 48, 100,0m2, 2MT, TB, 7m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
421. Đường Trung Lương 14, B1.14, lô 55, 100,0m2, 2 lô liền kề, TB, 7m5, Cống , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
422. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.118, lô 61, 100,0m2, Lô kẹp cống, ĐB, 10m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
423. Đường Thanh Lương 17, B1.44 , lô 68, 100,0m2, Lô Ống, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
424. Đường Diên Hồng, B1.62, lô 70, 100,0m2, Lô Ống, ĐB, 36m, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
425. Đường Bùi Trang Chước, B1.19, lô 73, 100,0m2, Lô kẹp cống, ĐB, 10m5, Sạch đẹp, Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
426. Đường Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, B1.47, lô 81, Lô Ống, 7m5, Giá TL, Lh Phương Trần ĐT: 0905540217
427. Đường Hồ Trung Lượng, B1.24, lô 85, 100,0m2, , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
428. Đường Phạm Xuân Ẩn, B1.17, lô 117, 100,0m2, , Giá TL,Lh Chung ĐT: 0934810516
429. Đường Nguyễn Hiến Lê, b1.23, lô 129, Giá TL,Lh Nhàn ĐT: 0905419222
LIÊN KẾT FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
Gọi cho chúng tôi