Các biểu mẫu

Tên
Tải về
Chuyển nhượng đất và tài sản trên đất
Ủy quyền xe
Thuê quyền sử dụng đất
Thuê nhà
Tặng cho nhà + đất
Mua bán nhà + đất (sổ hồng cũ)
Hủy chuyển nhượng đất
Hợp đồng ủy quyền (vắng mặt 1 bên)
Giấy ủy quyền
Chuyển nhượng đất