Thủ tục pháp lý

4 điều cần biết về việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

11/08/2021

4 điều cần biết về việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì đó chính là phần diện tích đất tăng thêm. Tuy nhiên, việc có được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm hay không còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp những quy định mới nhất về việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm.

   1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

     - Luật Đất đai năm 2013

     - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

     - Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.


   2. Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

   Căn cứ Điều 24 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, cá nhân/hộ gia đình được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm nếu đáp ứng được đầy đủ 2 điều kiện sau:

     - Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền đến trực tiếp thửa đất để tiến hành đo đạc lại và cho thấy kết quả là diện tích thửa đất trên thực tế nhiều hơn so với diện tích đất ghi trong sổ đỏ đã cấp (hoặc diện tích đất ghi trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai 2013).

     - Thứ hai, ranh giới thửa đất trên thực tế có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm được cấp sổ đỏ hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai 2013.

 


người dân làm thủ tục liên quan đến sổ hồng tại văn phòng đăng ký đất đai

Người sử dụng đất cần đảm bảo 2 điều kiện cần và đủ để xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm.


   3. Các trường hợp cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

  Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng/thừa kế/tặng chi quyền sử đụng dất đã có sổ đỏ

   Nếu thửa đất gốc (chưa có phần diện tích tăng thêm) đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục sau:

     - Chuyển nhượng/thừa kế/tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.

     - Xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng cho thửa đất gốc mà không phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

   Nếu thửa đất gốc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục:

     - Chuyển nhượng/thừa kế/tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.

     - Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất gốc.


   Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng/thừa kế/tặng cho trước ngày 01/07/2014 

   Nếu thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng thì để được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm, bạn chỉ cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với phần diện tích đất tăng thêm và thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.

   Ngược lại, nếu thửa đất gốc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng mà chỉ có một trong số các giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, thì người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất (bao gồm cả thửa đất gốc và phần diện tích đất tăng thêm).


   Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai 2013

   Trong trường hợp này, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

     - Nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

     - Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

     - Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

     - Các trường hợp còn lại thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này.

   Như vậy, đối với tất cả những trường hợp phát sinh diện tích đất tăng thêm như nêu trên thì phần diện tích này đều được ghi nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người sử dụng đất cần xác định xem mình thuộc trường hợp cụ thể nào để thực hiện các quy trình, thủ tục cho đúng với quy định của pháp luật.

   Qua bài viết trên đây, chúng ta đã tìm hiểu diện tích đất tăng thêm là gì, các quy định liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm. Cùng với các bài viết khác về chủ đề sổ hồng, sổ đỏ hy vọng bạn đọc đã có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề pháp lý, quyền sở hữu bất động sản.

 

Linh Phương
(Sưu tầm: Công ty ĐÀ THÀNH ĐÔ - 357 Lê Quảng Chí - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng)

Bài viết khác
Sau khi kết hôn có được đứng tên sổ đỏ một mình không?
Hỏi: Tôi đã đăng ký kết hôn, hiện có mua được một mảnh đất nhưng chỉ muốn đứng tên một mình tôi. Vợ tôi cũng đã đồng ý để tôi đứng tên một mình. Tuy nhiên UBND xã nơi tôi mua mảnh đất lại không công...
22/09/2021
Chi phí làm sổ đỏ là bao nhiêu theo luật mới?
Chi phí làm sổ đỏ được quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bao gồm các khoản tiền sau: Lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu...
21/09/2021
Hướng dẫn thủ tục xin cấp số nhà mới nhất
Thủ tục xin cấp số nhà tại từng địa phương sẽ được UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng cấp tháng 5/2006.
18/09/2021
Trường hợp nào được hợp thửa đất? Thủ tục chi tiết ra sao?
Ngoài nhu cầu tách thửa thì một bộ phận lớn hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp thửa đất cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
17/09/2021
Hỗ trợ trực tuyến