Tin tức

Bình Dương sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp

05/07/2022

Bình Dương sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp

Bình Dương sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp

Bình Dương sẽ có thêm các quy định chặt chẽ hơn trong điều kiện được tách thửa đất.


   Tỉnh Bình Dương đưa ra 2 phương án về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp, sẽ chọn 1 phương án để ban hành quyết định mới.


   Hai phương án cho quy định tách thửa đất nông nghiệp ở Bình Dương


   Ngày 5/7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân để ban hành Quyết định quy định điều kiện tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.


   Theo đó, dự thảo quy định diện tích tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp có quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp sẽ từ 300m2 tại các phường, 500m2 tại thị trấn và 1.000m2 tại các xã.


   Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, sẽ có 2 phương án.


   Cụ thể, phương án 1 lập chung các địa phương, diện tích tối thiểu được tách là 1.000m2 tại các phường, 2.000m2 tại thị trấn và 3.000m2 đối với các xã.


   Ưu điểm của phương án này là diện tích tách thửa lớn, cơ bản đảm bảo cho việc sử dụng, khai thác cho mục đích nông nghiệp, phù hợp với góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 788/SNN-NN ngày 22/4/2022.


   Về hạn chế, phương án này không phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất tại các địa bàn như thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát. Các địa bàn này đề nghị giữ nguyên diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND.

Bình Dương sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp

Sẽ có 2 phương án cho quy định tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Dương. 


   Phương án 2, quy định theo từng đặc thù của các địa phương khác nhau. Trong đó, nhóm địa phương còn quỹ đất nông nghiệp nhiều và rộng thì diện tích tối thiểu được tách rộng hơn.


   Theo đó, tại các huyện gồm Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo là 2.000m2 ở thị trấn và các xã là 3.000m2.


   Còn tại các thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, Bến Cát sẽ có diện tích tối thiểu được tách là 300m2 tại phường, 1.000m2 tại xã.


   Ưu điểm của phương án này là diện tích tách thửa phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất tại các địa bàn trong tỉnh, phù hợp với ý kiến góp ý của các địa phương.


   Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được tách là 60m2 tại các phường, 80m2 tại các thị trấn và 100m2 tại các xã.


   Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), việc tách thửa đất nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.


   Thêm quy định chặt chẽ trong việc tách thửa đất nông nghiệp ở Bình Dương


   Dự thảo cũng bổ sung thêm các quy định chặt chẽ hơn trong điều kiện được tách thửa đất.


   Theo đó, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.


   Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.


   Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ < 19m; đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ >19m.


   Đối với trường hợp tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp thì tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do
 
   Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, để xem xét, giải quyết tách thửa.


   UBND tỉnh Bình Dương cho biết thêm, quy định mới được ban hành sẽ áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách, hợp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.


   Quy định không áp dụng đối với các trường hợp: Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu

   Nhà nước; các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Văn Dũng
(Sưu tầm: Công ty ĐÀ THÀNH ĐÔ - 357 Lê Quảng Chí - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng)

Bài viết khác
Nhiều điểm mới trong Dự thảo dự án Luật Đất đai sửa đổi
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm việc xây dựng dự án Luật nêu trên theo đúng quy định của...
28/07/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ III/2022
[𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗤𝗨𝗬́ 𝗜𝗜𝗜/𝟮𝟬𝟮𝟮] 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗫𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ đ𝗶̣𝗮 𝗼̂́𝗰 Đ𝗮̀ 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 Đ𝗼̂ 𝑺𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑩𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 Đ𝒂̀ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒐̂
14/07/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ III/2022
[𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗤𝗨𝗬́ 𝗜𝗜𝗜/𝟮𝟬𝟮𝟮] 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗫𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ đ𝗶̣𝗮 𝗼̂́𝗰 Đ𝗮̀ 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 Đ𝗼̂ 𝑺𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑩𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 Đ𝒂̀ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒐̂
14/07/2022
Hỗ trợ trực tuyến