Thủ tục pháp lý

4 quy định giấy phép xây dựng có hiệu lực từ 2021

07/06/2021

4 quy định giấy phép xây dựng có hiệu lực từ 2021

   Từ 01/01/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 với những điều chỉnh liên quan đến quy định giấy phép xây dựng chính thức có hiệu lực. Người dân cần nắm được những điểm mới này để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo quy trình xin cấp/gia hạn giấy phép xây dựng diễn ra đúng luật, tránh tốn kém chi phí, công sức và thời gian.

1. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày

   Giấy phép xây dựng là gì?

   Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Ngoại trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 (ví dụ công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...), tất cả những công trình còn lại khi thực hiện xây dựng, di dời đều phải xin cấp giấy phép xây dựng.


   Quy định giấy phép xây dựng mới cho phép rút ngắn thời gian cấp

   Điểm mới đáng chú ý này được quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Theo quy định cũ tại Luật Xây dựng năm 2014, thời gian cấp giấy phép xây dựng là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, thời gian này được rút ngắn xuống còn 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình (bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời) và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

 

các công nhân đang xây dựng một ngôi nhà

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến gấy phép xây dựng.

2. Điều chỉnh, bổ sung một số công trình được miễn giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Điểm mới

Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

Công trình xây dựng khẩn cấp

Bỏ quy định về lệnh khẩn cấp

Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính

Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính hoặc sử dụng cho tổ chức các sự kiện/hoạt động khác

Mở rộng điều kiện đối với công trình xây dựng tạm

Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật/chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Bổ sung điều kiện để công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị được miễn giấy phép xây dựng

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 và có quy hoạch chi tiết 1/500

Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng và có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Bỏ quy định về giới hạn tổng diện tích sàn

Không quy định

- Công trình sử dụng vốn đầu tư công được người đứng đầu cơ quan TƯ của tổ chức chính trị quyết định xây dựng.

- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

- Công trình đủ điều kiện được cấp phép, đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế.

Bổ sung 4 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

3. Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

   Theo quy định cũ của Luật Xây dựng năm 2014, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho công trình đặc biệt là Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã bãi bỏ thẩm quyền này của Bộ Xây dựng, thay vào đó giao cho UBND cấp tỉnh nơi có công trình đặc biệt. Sự thay đổi này nhằm tăng cường phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Như vậy, từ 01/01/2021, thẩm quyền cấp/ cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn/ thu hồi giấy phép xây dựng được quy định cụ thể như sau:

   - UBND cấp tỉnh: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình đặc biệt.

   - UBND cấp huyện: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.


   4. Bổ sung điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
   
   Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?


   Đây là giấy phép xây dựng được cấp cho công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định. Trường hợp giấy phép xây dựng công trình hết thời hạn nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, mặt khác chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép kéo dài thời hạn này.


   Quy định mới về điều kiện được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn từ 2021

So sánh

Luật Xây dựng năm 2014

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có

thời hạn

Công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng.

- Công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng/ quy hoạch (chi tiết) phân khu xây dựng khu chức năng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện.

- Phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Không quy định hỗ trợ cho người được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khi công trình buộc phải tháo dỡ do Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

Trường hợp quá thời hạn của giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.


   Qua bài viết trên đây, chúng ta đã tìm hiểu về những quy định giấy phép xây dựng mới, bao gồm những điểm được sửa đổi, bổ sung trong Luật Xây dựng 2020 so với Luật Xây dựng 2014.

Linh Phương

Bài viết khác
Mua một ngôi nhà phải gánh bao nhiêu loại thuế phí?
Để hoàn tất giao dịch bất động sản, người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Dưới đây là toàn bộ những khoản tiền phải nộp của người mua nhà,...
12/06/2021
Phải làm gì khi UBND xã từ chối hòa giải tranh chấp đất đai?
Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định rõ “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”. Tuy nhiên, khi cơ sở mà cụ...
11/06/2021
Làm sao để biết đất có vướng tranh chấp, thuộc diện quy hoạch hay không?
Vợ chồng anh Minh hiện tích góp được số tiền 2,5 tỷ đồng, dự định mua một thửa đất ở huyện ngoại thành Hà Nội. Anh Minh nghe nhiều người nói là người tỉnh lẻ lên thủ đô mua đất thường bị lừa mua phải...
04/06/2021
Những trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất
Khi mua bán nhà đất, người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 2 trường hợp được miễn thuế này khi chuyển nhượng nhà đất. Cụ thể như sau:
03/06/2021
Hỗ trợ trực tuyến