Thủ tục pháp lý

Bãi bỏ nhiều quy định về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở

01/04/2021
 

Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014, trong đó, bãi bỏ nhiều quy định lien quan đến thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở.

Cụ thể, bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP:
- Điều 10 (Hồ sơ, trình tự đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở);
- Điều 11 (Nội dung quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở);
- Khoản 4 Điều 13:
"Điều 13. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở
...4. Đối với các dự án thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 9 của Nghị định này, trừ dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt thì sau khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ dự án đến Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra."
- Các quy địn liên quan đến đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) tại Điều 14;
- Khoản 2 Điều 26:
"Điều 26. Hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư
...2. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở thông qua hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này."
- Điểm c khoản 2, điểm c, đ khoản 4 Điều 27:
"Điều 27. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư
...2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định như sau:
...c) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng các nguồn vốn khác không phải nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở nhưng thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Nghị định này thì chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hoặc dự án hạ tầng khu công nghiệp làm chủ đầu tư dự án; đối với trường hợp khác thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.
...4. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư được quy định như sau:
...c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này mà lựa chọn qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định này; trường hợp xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;
d) Thời gian lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này thì thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu (nếu tổ chức đấu thầu) hoặc theo trình tự lựa chọn nhà đầu tư BT (nếu lựa chọn theo hình thức BT)."
- Khoản 3 Điều 29:
"Điều 29. Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư
...3. Trường hợp phát triển nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này."
Bài viết khác
Ai có quyền thừa kế khi đất ông bà để lại không di chúc?
Gia đình chị Ngọc có 3 anh em đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Nay bố mẹ chị mất nhưng không để lại di chúc, vậy mảnh đất của ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?
24/07/2021
Sổ đỏ nhà đất có thời hạn trong bao lâu?
Anh Trà (Hà Nam) mới mua 1 mảnh đất diện tích 168m2, trên sổ đỏ có ghi ở phần thời hạn sử dụng đất là lâu dài. Nhưng hàng xóm ngay sát đất của anh Trà lại nói thời hạn sử dụng đất trên sổ đỏ của nhà...
23/07/2021
Đất tái định cư là gì? Bố trí tái định cư theo Luật Đất đai mới nhất?
Là một thuật ngữ không còn quá xa lạ với người dân, nhất là những hộ sống trong khu quy hoạch, thu hồi đất nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ, hiểu đúng về đất tái định cư. Vậy đất tái định cư là...
22/07/2021
Lấn chiếm đất là gì? Hành vi lấn chiếm đất bị xử lý thế nào?
Lấn, chiếm đất đai là một trong những hành vi làm phát sinh tranh chấp rất phức tạp và khó giải quyết. Vậy hành vi này được biểu hiện cụ thể như thế nào, thủ tục giải quyết ra sao và cơ quan nào có...
21/07/2021
Hỗ trợ trực tuyến