Thủ tục pháp lý

Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024: Sửa đổi hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất từ 08/7/2022?

04/07/2022

Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024: Sửa đổi hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất từ 08/7/2022?


Sửa đổi, bổ sung về hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất tại TP. Đà Nẵng từ 08/7/2022?


   Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Đà Nẵng về hệ số che khuất của thửa đất như sau:


   "Điều 3. Các yếu tố để xác định giá đất ở tại đô thị

   ...


   3. Hệ số che khuất của thửa đất


   Đối với một thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất tính bằng 0,7 giá đất quy định tại các bảng phụ lục đính kèm."


   Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định 12/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất như sau từ 08/7/2022 như sau:


   "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, cụ thể:


   1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND như sau:


   "3. Hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất:


   a) Quy định cách xác định giá đất cho từng khu vực của thửa đất (tính theo chiều sâu của thửa đất)


   - Khu vực 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đổi với đường có via hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 25m (từ vn đến $25m) nhân hệ số k = 1,00,


   - Khu vực 2: Từ trên 25m đến 50m (từ >25m đến <50m), nhân hệ SỔ k= 0,80.


   - Khu vực 3: Tử trên 50m đến 100m (từ >50m đến <100m), nhân hệ số km = 0,70.


   - Khu vực 4: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k =0,60.


   - Hệ số khu vực nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất không tiếp giáp với đường phố khác. Trường hợp thửa đất có tiếp giáp với đường phố khác, khi áp dụng các hệ số nêu trên mà có nhiều phương án giá đất khác nhau thì lựa chọn phương án có giá đất cao nhất.


   b) Đối với một thửa đất cổ phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất tính bằng 0,7 giả dắt quy định tại các bảng phụ lục đính kèm.


   c) Đối với phần diện tích vừa bị che khuất vừa nằm trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên thì chỉ áp dụng hệ số thấp hơn trong hai hệ số tại điểm a và điềm b khoản này."


   Như vậy, quy định mới bổ sung về cách xác định chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất một cách cụ thể hơn đối với từng khu vực như trên.

(Sưu tầm: Công ty ĐÀ THÀNH ĐÔ - 357 Lê Quảng Chí - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng)

Bài viết khác
8 điểm mới của Luật đất đai 2022 và thuế mua bán nhà đất bạn nên biết
Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết "Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022", trong đó có sự điều chỉnh Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2021. Điều này sẽ mang đến...
28/07/2022
Đất trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?
​​​​​​​Bạn đọc có email lanlan6382@gmail.com hỏi: Gia đình tôi có sở hữu lô đất nằm tại quận Bình Tân. Lô đất này nằm trong quy hoạch dự phóng hẻm từ năm 2007 theo quyết định của quận. Tôi thấy trên...
18/07/2022
5 trường hợp sổ đỏ, sổ hồng đã cấp vẫn bị thu hồi
Sổ đỏ, sổ hồng đã cấp sẽ bị thu hồi nếu không đúng đối tượng, không đúng diện tích, không đúng mục đích sử dụng đất…
14/07/2022
Chuyển nhượng là gì? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng là việc chuyển quyền sở hữu hoặc sở hữu các loại tài sản hợp pháp, bao gồm cả bất động sản sang cho cá nhân, tổ chức nào đó theo thỏa thuận. Thỏa thuận này thường sẽ được lưu dưới dạng...
13/07/2022
Hỗ trợ trực tuyến