Thủ tục pháp lý

Bồi thường đất chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ

19/04/2022

Bồi thường đất chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ

 

Hỏi: Gia đình tôi được ông bà để lại một thửa đất nông nghiệp và chúng tôi đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Nhưng hiện nay, địa phương làm thủ tục thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp thì kết quả đo đạc trên thực tế ghi nhận số diện tích không đúng như trong sổ đỏ. Vậy họ sẽ bồi thường như thế nào để gia đình không bị thiệt?

Trần Đại (Tiền Giang)
 


bồi thường đất

Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế


   Trả lời:

 

   Điều 12 Nghị định 47/2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) có quy định về việc hỗ trợ, bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với những trường hợp diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cụ thể, trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích hoặc do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác, tuy nhiên toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không do lấn chiếm, cũng không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
 

   Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ đỏ, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó hoặc do hai hoang, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
 

   Lưu ý, trong trường hợp phần diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn đó là do hành vi lấn chiếm mà có được thì sẽ không được bồi thường về đất.
 

Luật sư Trần Công Ly Tao
(Sưu tầm: Công ty ĐÀ THÀNH ĐÔ - 357 Lê Quảng Chí - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng)

Bài viết khác
Tổng hợp 08 điểm mới tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về chính sách đất đai
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta...
29/06/2022
Phân biệt tranh chấp đất đai với tranh chấp liên quan đến đất đai
Tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai là cặp thuật ngữ rất dễ gây nhầm lẫn hoặc đánh đồng về nghĩa. Vậy làm sao để phân biệt được hai khái niệm này?
27/06/2022
Đề xuất bỏ khung giá đất và xác định theo nguyên tắc thị trường
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta...
27/06/2022
UBND xã, phường có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không?
Trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn đất đai chính quyền địa phương cấp xã (xã, phường, thị trấn) có vai trò rất quan trọng nhưng liệu UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không...
25/06/2022
Hỗ trợ trực tuyến