Thủ tục pháp lý

Sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký QSD đất và thuế

17/03/2021

Theo Quyết định 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021, sắp tới sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế.

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế. Cụ thể:

- Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2021 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HHCCV Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí của Bộ Tư pháp.

Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

- Sản phẩm cần đạt được: Việc liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế được triển khai trong thực tế.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2022 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Theo chỉ đạo của UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương và UBND cấp tỉnh tại các địa phương khác thực hiện thí điểm.

- Cơ quan phối hợp: Theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí của địa phương.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, một số yêu cầu đặt ra như sau:

- Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng;

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của các quốc gia khác về mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về công chứng, công chứng số;

- Kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tổ chức tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Quyết định 299/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bài viết khác
3 điều cần biết về Văn phòng đăng ký đất đai khi làm Sổ đỏ
Khi thực hiện những thủ tục hành chính về đất đai như làm Sổ đỏ, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ thì người dân có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký...
05/05/2021
Giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang
UBND thành phố vừa ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.
04/05/2021
Giới đầu tư đón sóng bất động sản từ kinh tế vĩ mô
Từ những tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, bất động sản năm 2021 được kỳ vọng tăng trưởng tốt, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhạy bén.
03/05/2021
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Luật Đất đai sửa đổi
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức tổng kết thực hiện Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi.
03/05/2021
Hỗ trợ trực tuyến