Tin tức

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LÔ ĐANG GIAO DỊCH NGÀY 06/11/2020, TẠI HÒA XUÂN ĐÀ NẴNG

06/11/2020
CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LÔ ĐANG GIAO DỊCH NGÀY 06/11/2020 - LH: 0702.578.578
(STT , KHU , TÊN ĐƯỜNG , BLOCK , SỐ LÔ , DIỆN TÍCH, MẶT TIỀN , HƯỚNG , LOẠI ĐƯỜNG , CHÚ Ý , GIÁ  , LINK VỊ TRÍ)
1 , Tôn Thất Dương Kỵ , BIỆT THỰ , B2.3 , lô 44 , 249m2 , 3 lô liền kề , TN , 7m5 , Cống , 8,00Tỷ
2 , Nguyễn Thị Sáu , BIỆT THỰ , B2.22 , lô 9 , 288m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 8,60Tỷ
3 , Bùi Thiện Ngộ , BIỆT THỰ , B2.3 , lô 10 , 250m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 6,90Tỷ
4 , Nguyễn Quang Chung , BIỆT THỰ , B2.47 , lô 31 , 300m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 7,50Tỷ
5 , Lê Quang Hòa , BIỆT THỰ , B2.12 , lô 1 , 638m2 , 2MT , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 38,28Tỷ
6 , Chế Viết Tấn , BIỆT THỰ , B2.20 , lô 38 , 250m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 8,50Tỷ
7 , 2. Đường Khác , BIỆT THỰ , b2.11 , lô 48 , 318m2 , 3MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 13,36Tỷ
8 , 1.Đường Không Tên , BIỆT THỰ , b2.11 , lô 48 , 318m2 , 3 lô liền kề , ĐN , 7m5 , Nở Hậu , 14,00Tỷ
9 , 1.Đường Không Tên , Khu Bến Xe Đức Long , B2.9 , lô 31 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 1,75Tỷ
10 , 1.Đường Không Tên , Khu Bến Xe Đức Long , B2.3 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,65Tỷ
11 , 1.Đường Không Tên , Khu Bến Xe Đức Long , B2.8 , lô 12 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Cống , 1,83Tỷ
12 , 1.Đường Không Tên , Khu Bến Xe Đức Long , B2.3 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,65Tỷ
13 , Nguyễn Mậu Tài , ĐẢO 1&2 , B1.10 , lô 32 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 4,00Tỷ
14 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , B1.10 , lô 7 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 41m , Sạch đẹp , 9,00Tỷ
15 , nguyễn phước lan , ĐẢO 1&2 , B1.11 , lô 46 , 100m2 , Lô Ống , TN , 41m , Cống , 9,00Tỷ
16 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , B1.23 , lô 57 , 100m2 , Lô Ống , TN , 41m , Cống , 8,00Tỷ
17 , Vũ Thành Năm , ĐẢO 1&2 , B1.27 , lô 52 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,80Tỷ
18 , Đinh Văn Chấp , ĐẢO 1&2 , B1.39 , lô 16 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
19 , Đinh Văn Chấp , ĐẢO 1&2 , B1.42 , lô 12 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 5,00Tỷ
20 , Đinh Văn Chấp , ĐẢO 1&2 , B1.42 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 
21 , Hoàng Thế Thiện , ĐẢO 1&2 , B1.9 , lô 6 , 100m2 , 2MT , ĐB , 7m5 , Cống , 
22 , Hoàng Thế Thiện , ĐẢO 1&2 , B1.38 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,10Tỷ
23 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , B1.14 , lô 58 , 100m2 , Lô Ống , TN , 41m , Sạch đẹp , 8,00Tỷ
24 , Hồ Phi Tích , ĐẢO 1&2 , B1.21 , lô 36 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,65Tỷ
25 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , B1.6 , lô 19 , 100m2 , Lô Ống , TN , 41m , Sạch đẹp , 9,80Tỷ
26 , Hồ Phi Tích , ĐẢO 1&2 , B1.22 , lô 71 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
27 , Hồ Phi Tích , ĐẢO 1&2 , B1.21 , lô 36 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,60Tỷ
28 , Vũ Thành Năm , ĐẢO 1&2 , B1.27 , lô 41 , 125m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,80Tỷ
29 , Nguyễn Mậu Tài , ĐẢO 1&2 , B1.7 , lô 41 ,  Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,35Tỷ
30 , Hồ Trung Lượng , ĐẢO 1&2 , B1.24 , lô 79 , 112,5m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,30Tỷ
31 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , B1.3 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 36m , Sạch đẹp , 9,20Tỷ
32 , Nguyễn Mỹ , ĐẢO 1&2 , b1.27 , lô 44.048 , 120m2 , 2 lô liền kề , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
33 , Nguyễn Phước Lan , ĐẢO 1&2 , b1.10 , lô 6 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 36m , Sạch đẹp , 8,50Tỷ
34 , 1.Đường Không Tên , ĐẢO NỖI , B2 , lô 32 , 340m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 11,56Tỷ
35 , Mai Chí Thọ , Khu Đảo Vip , B1.12 , lô 63 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
36 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , B1.13 , lô 57 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 3,25Tỷ
37 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 14 , 100m2 ,   Cống , 
38 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 48 , 100m2 , 2 lô liền kề , TB , 7m5 , Cống , 
39 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 76 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
40 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.15 , lô 24 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 
41 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.15 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
42 , 29/3 (Hàng Dừa ) , Khu Đảo Vip , B1.4 , lô 21 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 
43 , Mai Chí Thọ , Khu Đảo Vip , B1.8 , lô 35 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 
44 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 62 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
45 , Trung Lương 10 , Khu Đảo Vip , B1.9 , lô 28 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
46 , Trung Lương 11 , Khu Đảo Vip , B1.12 , lô 45 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
47 , Trung Lương 11 , Khu Đảo Vip , B1.12 , lô 63 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 0,00Tỷ
48 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , B1.13 , lô 44 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
49 , Huỳnh Văn Gấm , Khu Đảo Vip , B1.3 , lô 76 , 121m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 3,85Tỷ
50 , Trung Lương 15 , Khu Đảo Vip , B1.16 , lô 20 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,65Tỷ
51 , Trung Lương 9 , Khu Đảo Vip , B1.11 , lô 15 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 3,52Tỷ
52 , 1.Đường Không Tên , Khu Đảo Vip , B2.4 , lô 4 , 250m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 7,00Tỷ
53 , Trung Lương 16 , Khu Đảo Vip , B1.3 , lô 31 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
54 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 76 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,48Tỷ
55 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , b1.12 , lô 45 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
56 , Trung Lương 11 , Khu Đảo Vip , b1.12 , lô 59 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
57 , Trung Lương 15 , Khu Đảo Vip , b1.15 , lô 81 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
58 , Trung Lương 10 , Khu Đảo Vip , b1.11 , lô 47 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,25Tỷ
59 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , b1.7 , lô 26 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 4,90Tỷ
60 , Trung Lương 9 , Khu Đảo Vip , B1.11 , lô 15 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 3,52Tỷ
61 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , b1.14 , lô 76 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
62 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , B1.8 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
63 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , B1.7 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,65Tỷ
64 , Trung Lương 14 , Khu Đảo Vip , B1.14 , lô 70 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
66 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , b1.8 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
67 , Mai Chí Thọ , Khu Đảo Vip , b1.12 , lô 59 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,69Tỷ
68 , Mai Chí Thọ , Khu Đảo Vip , B1.8 , lô 24 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,05Tỷ
69 , Trung Lương 15 , Khu Đảo Vip , B1.5 , lô 31 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
70 , Trung Lương 11 , Khu Đảo Vip , b1 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
71 , Trung Lương 11 , Khu Đảo Vip , đảo vip sụp hầm , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,20Tỷ
72 , Trung Lương 12 , Khu Đảo Vip , b1.13 , lô 76 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 
73 , Huỳnh Văn Gấm , Khu Đảo Vip , b1.3 , lô 76 , 121,2m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 3,80Tỷ
74 , Cẩm Bắc 3 , Hòa Thọ Đông - Tây - Phong Bắc , B2.8 , lô 364 , 80m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
75 , Cẩm Bắc 3 , Hòa Thọ Đông - Tây - Phong Bắc , B2.8 , lô 364 , 80m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
76 , Hồ Sỹ Dương , Hòa Thọ Đông - Tây - Phong Bắc , Khu B2 , lô 54 , 90m2 , Lô Ống , BẮC , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
77 , Cẩm Bắc 9 , Hòa Thọ Đông - Tây - Phong Bắc , B10 , lô 80 , 91m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,56Tỷ
78 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC ,  100m2 ,  kiệt ,  2,60Tỷ
79 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.41 , lô 17 , 310m2 , 2MT , ĐB , 7m5 , Cống , 9,00Tỷ
80 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B3.7 , lô 1 ,  Lô Ống , BẮC , 5m5 , Trụ , 2,20Tỷ
81 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.25 , lô 4 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Trụ , 3,05Tỷ
82 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.11 , lô 18 , 161m2 , 2MT , ĐN , 5m5 , Cống , 3,90Tỷ
83 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B1.2 , lô 9 , 100m2 , Lô Ống , TB , 5m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
84 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.11 , lô 18 , 161m2 , 2MT , ĐN , 5m5 , Cống , 3,90Tỷ
85 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B3.4 , lô 38 , 99,3m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
86 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.2 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 5m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
87 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B2.4 , lô 155 , 136m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,85Tỷ
88 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B3.4 , lô 38 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,35Tỷ
89 , 2. Đường Khác , KHU KHÁC , b1.2 , lô 9 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
90 , Huỳnh Tịnh Của , Khu Nam Cẩm Lệ , B , lô 73 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
91 , Nguyễn Công Triều , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.21 , lô 4 , 107m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,87Tỷ
92 , 1.Đường Không Tên , KHU KHÁC , B3.7 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,20Tỷ
93 , Ngô Thế Lân , KHU KHÁC , C15 , lô 17 , 21,5m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 3,05Tỷ
94 , Đỗ Thúc Tịnh , KHUÊ TRUNG - AN HÒA , 35 , lô 247 , 63m2 , Lô Ống , NAM , kiệt , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
95 , Tùng Lâm 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 822 , 90m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,35Tỷ
96 , Tùng Lâm 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , 0 , lô 967 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,25Tỷ
97 , Tùng Lâm 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.44 , lô 996 , 115m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Cống , 2,30Tỷ
98 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.25 , lô 517 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,50Tỷ
99 , Dương Loan , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 1.758 , 125m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
100 , Dương Loan , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 1.757 , 125m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Cống , 3,50Tỷ
101 , Đô Đốc Lân , Khu Nam Cẩm Lệ , khu D , lô 477 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,15Tỷ
102 , Nguyễn Quang Lâm , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.3 , lô 274 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Trụ , 2,85Tỷ
103 , Trần Viện , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.21 , lô 340 , 126m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
104 , Nguyễn Văn Ngọc , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.30 , lô 940 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,37Tỷ
105 , Đô Đốc Lộc , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.12 , lô 2 , 95m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Cống , 3,50Tỷ
106 , Cổ Mân Mai 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 221 , 151m2 , 2MT , NAM , 5m5 , Cống , 3,80Tỷ
107 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
108 , Đống Công Trường , Khu Nam Cẩm Lệ , D9 , lô 115 , 117,5m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
109 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 720 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 2,00Tỷ
110 , Liêm Lạc 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.6 , lô 96 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,05Tỷ
111 , Dương Đức Nhan , Khu Nam Cẩm Lệ , C13 , lô 10 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2.550,00Tỷ
112 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cẩm Lệ , khu B , lô 414 , 134,3m2 , 2MT , ĐN , 5m5 , Cống , 2.750,00Tỷ
113 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , 0 , lô 510 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 2.300,00Tỷ
114 , Liêm Lạc 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.6 , lô 93 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2.020,00Tỷ
115 , Đô Đốc Tuyết , Khu Nam Cẩm Lệ , C15 , lô 1 ,  2MT , ĐÔNG , 5m5 , Cống , 3,50Tỷ
116 , Mẹ Thứ , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.12 , lô 1.301 , 230m2 , 2 lô liền kề , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 7,00Tỷ
117 , Cổ Mân Cúc 2 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.30 , lô 1.115 , 100m2 , Lô Ống , TB , 5m5 , Sạch đẹp , 2,15Tỷ
118 , Huỳnh Tịnh Của , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 263 , 117m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
119 , Lỗ Giáng 16 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2. 6 , lô 17 , 126m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
120 , Kiều Phụng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.9 , lô 7 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,07Tỷ
121 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 519 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
122 , Vũ Miên , Khu Nam Cẩm Lệ , E3 , lô 46 , 117m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,20Tỷ
123 , Nguyễn Quang Lâm , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.20 , lô 604 , 128m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Nhà Thờ , 2,40Tỷ
124 , Nguyễn Văn Tỵ , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.18 , lô 234 , 100m2 , Lô kẹp cống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,10Tỷ
125 , Đinh Gia Trinh , Khu Nam Cẩm Lệ , B1.1 , lô 1 , 106m2 , Lô Ống , TB , 10m5 , Sạch đẹp , 5,60Tỷ
126 , Cổ Mân Lan 2 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.38 , lô 1.144 , 90m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,10Tỷ
127 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.16 , lô 390 , 1m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 2,20Tỷ
128 , Nguyễn Văn Ngọc , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.30 , lô 940 , 1m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Cống , 2,35Tỷ
129 , Hoàng Ngân , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.27 , lô 42 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Trụ , 2,65Tỷ
130 , Hà Duy Phiên , Khu Nam Cẩm Lệ , D 23 , lô 21 , 120m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
131 , Nguyễn Đóa , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.42 , lô 789 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,18Tỷ
132 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 517 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
133 , Cổ Mân Cúc 2 , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 57 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Trụ , 2,30Tỷ
134 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ ,  100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 ,  2,30Tỷ
135 , Khương Hữu Dụng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 6 ,  Lô kẹp cống , ĐN , 7m5 , Trụ , 3,15Tỷ
136 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.3 , lô 19 ,  Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
137 , 2. Đường Khác , Khu Nam Cẩm Lệ ,   Lô Ống ,  5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
138 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.21 , lô 787 , 100m2 , 2MT , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
139 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,48Tỷ
140 , Tùng Lâm 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.29 , lô 967 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,28Tỷ
141 , Liêm Lạc 25 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.2 , lô 209 , 1,2m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,00Tỷ
142 , Cồn Dầu 2 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.35 , lô 44 , 1m2 , Lô Ống , TB , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
143 , Dương Loan , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 1.758 , 1,3m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
144 , Dương Loan , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 1.757 , 1,3m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Cống , 3,50Tỷ
145 , Nguyễn Lý , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 13 , 1m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
146 , Đoàn Ngọc Nhạc , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.19 , lô 12 , 1m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Trụ , 2.400,00Tỷ
147 , Huỳnh Tịnh Của , Khu Nam Cẩm Lệ , E7 , lô 33 , 117,5m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,05Tỷ
148 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,48Tỷ
149 , Nguyễn Kim , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 36 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
150 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , b3.9 , lô 127 , 112m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 2,42Tỷ
151 , Nhân Hòa 2 , Khu Nam Cẩm Lệ , b3.12 , lô 191 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,20Tỷ
152 , Nguyễn Hàm Ninh , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.24 , lô 136 , 90m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,00Tỷ
153 , Đô Đốc Lân , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.12 , lô 674 , 111m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Trụ , 2,80Tỷ
154 , Liêm Lạc 3 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.7 , lô 64 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,95Tỷ
155 , Lỗ Giáng 11 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.18 , lô 44 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,65Tỷ
156 , Đô Đốc Lân , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.33 , lô 477 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
157 , Liêm Lạc 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.6 , lô 96 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,05Tỷ
158 , Liêm Lạc 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.6 , lô 93 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 1,92Tỷ
159 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.25 , lô 510 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Cống , 2,30Tỷ
160 , Cổ Mân Mai 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.2 , lô 136 ,  Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,02Tỷ
161 , Đô Đốc Tuyết , Khu Nam Cẩm Lệ , c15 , lô 1 , 136m2 , 2MT , ĐÔNG , 5m5 , Cống , 3,50Tỷ
162 , Phù Đổng , Khu Nam Cẩm Lệ , d10 , lô 6 , 117,5m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,31Tỷ
163 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.27 , lô 1.022 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
164 , Đô Đốc Lân , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.33 , lô 483 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
165 , Nguyễn Quang Lâm , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.20 , lô 605 ,  Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Nhà Thờ , 2,80Tỷ
166 , Hoàng Minh Giám , Khu Nam Cẩm Lệ ,   Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,90Tỷ
167 , Lỗ Giáng 24 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 261 ,  Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
168 , Liêm Lạc 19 , Khu Nam Cẩm Lệ ,   Lô Ống ,   2,00Tỷ
169 , Huỳnh Tịnh Của , Khu Nam Cẩm Lệ , B , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Trụ , 2,30Tỷ
170 , Nguyễn Quang Lâm , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 249 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 2,38Tỷ
171 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 112m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
172 , Đống Công Trường , Khu Nam Cẩm Lệ , D9 , lô 115 , 117m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
173 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
174 , Dương Đức Nhan , Khu Nam Cẩm Lệ , C13 , lô 10 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 36m , Sạch đẹp , 2,53Tỷ
175 , Hà Duy Phiên , Khu Nam Cẩm Lệ , D 23 , lô 21 , 120m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
176 , Nguyễn Đóa , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.42 , lô 789 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,18Tỷ
177 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 517 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
178 , Cổ Mân Cúc 2 , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 57 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Trụ , 2,30Tỷ
179 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ ,  100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 ,  2,30Tỷ
180 , Khương Hữu Dụng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 6 ,  Lô kẹp cống , ĐN , 7m5 , Trụ , 3,15Tỷ
181 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.3 , lô 19 ,  Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
182 , 2. Đường Khác , Khu Nam Cẩm Lệ ,   Lô Ống ,  5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
183 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.21 , lô 787 , 100m2 , 2MT , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
184 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,48Tỷ
185 , Tùng Lâm 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.29 , lô 967 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,28Tỷ
186 , Liêm Lạc 3 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.7 , lô 64 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,98Tỷ
187 , Ngô Mây , Khu Nam Cẩm Lệ , D1 , lô 21 , 120m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,85Tỷ
188 , Lý Thiên Bảo , Khu Nam Cẩm Lệ , D6 , lô 27 , 129m2 , 2MT , TN , 5m5 , Sạch đẹp , 3,05Tỷ
189 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.24 , lô 261 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,38Tỷ
190 , Lê Đình Diên , Khu Nam Cẩm Lệ , E , lô 9 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
191 , Đoàn Ngọc Nhạc , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.23 , lô 58 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
192 , Nguyễn Kim , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 36 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
193 , Liêm Lạc 3 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.7 , lô 74 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,00Tỷ
194 , Liêm Lạc 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.6 , lô 93 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 2,02Tỷ
195 , Nguyễn Lý , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.33 , lô 54 , 154m2 , 2MT , TN , 5m5 , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
196 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.11 , lô 35 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,65Tỷ
197 , Đô Đốc Tuyết , Khu Nam Cẩm Lệ , C15 , lô 1 , 136m2 , 2MT , ĐB , 5m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
198 , Lư Giang , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.14 , lô 716 , 120m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2.870,00Tỷ
199 , Liêm Lạc 18 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.34 , lô 1.192 , 115m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,05Tỷ
200 , Lê Quảng Ba , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 41 , 125m2 , Lô Ống , BẮC , 7m5 ,  2,65Tỷ
201 , Đoàn Nguyên Tuấn , Khu Nam Cẩm Lệ , D9 , lô 40 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 ,  2,40Tỷ
202 , Liêm Lạc 11 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.4 , lô 178 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,85Tỷ
203 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 112,5m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,48Tỷ
204 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.18 , lô 31 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
205 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.25 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
206 , Liêm Lạc 3 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.7 , lô 64 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 1,98Tỷ
207 , Liêm Lạc 2 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.9 , lô 19 , 2,12Tỷ
208 , Mẹ Thứ , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.19 , lô 1.168 , 122m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,33Tỷ
209 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.9 , lô 127 , 112,5m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
210 , Hoàng Minh Giám , Khu Nam Cẩm Lệ , D , lô 80 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
211 , Nguyễn Văn Ngọc , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 945 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
212 , Nhân Hòa 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B3.16 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,10Tỷ
213 , Dương Loan , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 756 , 125m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Cống , 3,80Tỷ
214 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 160 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
215 , Cẩm Nam 12 , Khu Nam Cẩm Lệ , LK2 , lô 7 , 95m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 2,55Tỷ
216 , Liêm Lạc 2 , Khu Nam Cẩm Lệ ,  lô 0 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,50Tỷ
217 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cẩm Lệ , 5m5 ,  
218 , Trần Văn Trà , Khu Nam Cẩm Lệ , TÂY , 10m5 ,  
219 ,  Khu Nam Cẩm Lệ , ĐÔNG , 5m5 ,  
220 , Lương Khắc Ninh , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.39 , lô 273 ,  Lô Ống , BẮC , 7m5 , Cống , 2,25Tỷ
221 , Trịnh Khả , Khu Nam Cẩm Lệ , C4 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
222 , Lương Khắc Ninh , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.39 , lô 273 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Cống , 2,25Tỷ
223 , Trịnh Khả , Khu Nam Cẩm Lệ , C4 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
224 , Trịnh Khả , Khu Nam Cẩm Lệ , C4 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
225 , Lương Khắc Ninh , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.39 , lô 273 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 5m5 , Cống , 2,25Tỷ
226 , Trịnh Khả , Khu Nam Cẩm Lệ , C4 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,36Tỷ
227 , Mẹ Thứ , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.19 , lô 1.168 , 122m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Tóp Hậu , 3,33Tỷ
228 , Phạm Hùng , Khu Nam Cẩm Lệ , A , lô 453 , 107,5m2 , Lô Ống , TÂY , 15m , Sạch đẹp , 6,50Tỷ
229 , Mẹ Thứ , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.16 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , BẮC , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
230 , Trần Văn Trà , Khu Nam Cẩm Lệ , A , lô 99 , 82m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Cống , 3,50Tỷ
231 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.25 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
232 , Kiều Sơn Đen , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.3 , lô 127 , 112m2 , Lô Ống , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
233 , Tùng Lâm 5 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.29 , lô 967 , 100m2 , Lô Ống , NAM , 5m5 , Sạch đẹp , 2,28Tỷ
234 , Lỗ Giáng 24 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.15 , lô 261 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,15Tỷ
235 , Cẩm Chánh 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , B2.29 , lô 38 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Trụ , 5,00Tỷ
236 , Ngô Mây , Khu Nam Cẩm Lệ , D1 , lô 131 , 120m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
237 , Thanh Hóa , Khu Nam Cẩm Lệ , E , lô 863 , 147m2 , 2MT , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 6,30Tỷ
238 , Lư Giang , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.14 , lô 716 , 120m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,85Tỷ
239 , Phan Khôi , Khu Nam Cẩm Lệ , E2 mr , lô 510 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
240 , Hoàng Sâm , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.33 , lô 54 , 154,6m2 , 2MT , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 4,29Tỷ
241 , Liêm Lạc 4 , Khu Nam Cẩm Lệ , b2.6 , lô 93 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 5m5 , Sạch đẹp , 1,95Tỷ
242 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B1.20 , lô 20 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
243 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.129 , lô 64 , 122m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,95Tỷ
244 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.83 , lô 22 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Cống & Trụ , 3,15Tỷ
245 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.72 , lô 4 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
246 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.30 , lô 29 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 2,90Tỷ
247 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.47 , lô 17 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
248 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.37 , lô 2 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,95Tỷ
249 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.56 , lô 54 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,72Tỷ
250 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.79 , lô 59 , 155,5m2 , 2MT , TB , 7m5 , Cống , 5,50Tỷ
251 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.107 , lô 69 , 193,7m2 , 2MT , ĐB , 7m5 , Trụ , 6,10Tỷ
252 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.74 , lô 12 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,80Tỷ
253 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.150 , lô 46 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,05Tỷ
254 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.57 , lô 45 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 2,80Tỷ
255 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.53 , lô 1 , 133m2 , 2MT , TB , 7m5 , Trụ , 4,40Tỷ
256 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.50 , lô 72 , 152m2 , 2MT , ĐB , 10m5 , Cống , 7,40Tỷ
257 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.30 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , TB , 10m5 , Sạch đẹp , 5,00Tỷ
258 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.56 , lô 54 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,70Tỷ
259 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.47 , lô 20 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,78Tỷ
260 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân ,  110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,50Tỷ
261 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.90 , lô 60 , 107m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
262 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.73 , lô 45 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,83Tỷ
263 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.71 , lô 18 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,56Tỷ
264 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.58 , lô 35 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 
265 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.56 , lô 59 , 222,6m2 , 2MT , TB , 7m5 , Cống & Trụ , 6,60Tỷ
266 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.134 , lô 59 , 150m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 6,50Tỷ
267 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.43 , lô 63 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 0,00Tỷ
268 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.43 , lô 31 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3.290,00Tỷ
269 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.30 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 0,00Tỷ
270 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.100 , lô 51 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
271 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.127 , lô 64 , 125m2 , Lô Ống ,  7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
272 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.107 , lô 21 , 125m2 , Lô Ống ,  7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
273 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.70 , lô 51 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,85Tỷ
274 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.140 , lô 6 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 3,25Tỷ
275 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.14 , lô 37 , 105m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,05Tỷ
276 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.55 , lô 84 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,55Tỷ
277 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.66 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
278 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.59 , lô 60 , 107m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Trụ , 3,95Tỷ
279 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.55 , lô 84 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,50Tỷ
280 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.52 , lô 0 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,75Tỷ
281 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.84 , lô 71 , 105m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Cống , 3,15Tỷ
282 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.41 , lô 19 , 210m2 , 2 lô liền kề , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 6,30Tỷ
283 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.16 , lô 45 , 105m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
284 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.16 , lô 9 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
285 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.16 , lô 1 , 128m2 , 2MT , TB , 7m5 , Cống , 5,00Tỷ
286 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.15 , lô 15 , 122,5m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
287 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.56 , lô 51 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
288 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.55 , lô 84 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,55Tỷ
289 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.100 , lô 66 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,55Tỷ
290 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.148 , lô 21 , 107,5m2 , Lô Ống , TB , 10m5 , Sạch đẹp , 5,00Tỷ
291 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.40 , lô 11 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,72Tỷ
292 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.84 , lô 34 , 105m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 7m5 , Cống , 2,50Tỷ
293 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.76 , lô 19 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,00Tỷ
294 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.53 , lô 64 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,75Tỷ
295 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.40 , lô 9 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,07Tỷ
296 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.41 , lô 35 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
297 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.75 , lô 2 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
298 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.75 , lô 26 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,95Tỷ
299 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.94 , lô 75 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Trụ , 2,75Tỷ
300 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.26 , lô 4 , 122,5m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,30Tỷ
301 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.58 , lô 35 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
302 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.57 , lô 5.857 , 105m2 , 2 lô liền kề , TB , 7m5 , Trụ , 5,40Tỷ
303 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.53 , lô 61 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,75Tỷ
304 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.137 , lô 124 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
305 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.99 , lô 11 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,60Tỷ
306 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.58 , lô 40 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,78Tỷ
307 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.16 , lô 45 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,65Tỷ
308 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.57 , lô 111 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,80Tỷ
309 , Trung Lương 12 , Khu Nam Hòa Xuân , b1.13 , lô 77 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
310 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.48 , lô 15 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
311 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.74 , lô 42 , 110m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,83Tỷ
312 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.37 , lô 18 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2.730,00Tỷ
313 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.27 , lô 5 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 3,05Tỷ
314 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.60 , lô 66 , 105m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,68Tỷ
315 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.23 , lô 58 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,40Tỷ
316 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.16 , lô 0 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,13Tỷ
317 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.57 , lô 45 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 2,82Tỷ
318 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.54 , lô 48 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
319 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.32 , lô 9 , 110m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,74Tỷ
320 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.29 , lô 29 , 110m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,02Tỷ
321 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.79 , lô 5 , 107m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Cống , 4,00Tỷ
322 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.141 , lô 84 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
323 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.74 , lô 28 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
324 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.53 , lô 1 , 133m2 , 2MT , TB , 7m5 , Cống , 4,35Tỷ
325 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.33 , lô 33 , 127m2 , 2MT , ĐN , 7m5 , Cống , 4,95Tỷ
326 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.52 , lô 1 , 105m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 2,75Tỷ
327 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.48 , lô 26 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,69Tỷ
328 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.53 , lô 64 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ
329 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.107 , lô 40 , 125m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 3,12Tỷ
330 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.52 , lô 20 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,58Tỷ
331 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.135 , lô 46 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,87Tỷ
332 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân ,   Lô Ống ,  7m5 ,  
333 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.74 , lô 47 ,  Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
334 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.42 , lô 36 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
335 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B1.78 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
336 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B3.23 ,  520m2 , 2 lô liền kề , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 11,00Tỷ
337 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.54 , lô 66 ,  Lô Ống , ĐN , 10m5 ,  3,50Tỷ
338 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.67 , lô 19 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,15Tỷ
339 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.140 , lô 23 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
340 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.42 , lô 6 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,95Tỷ
341 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.54 , lô 66 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
342 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.40 , lô 11 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,71Tỷ
343 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.13 - b2.43 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
344 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.40 , lô 6 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,15Tỷ
345 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.99 , lô 79 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,71Tỷ
346 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.110 , lô 98 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Cống , 2,50Tỷ
347 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.13 , lô 0 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,27Tỷ
348 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân ,   Lô Ống , ĐN , 7m5 ,  
349 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.110 , lô 98 , 129m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Ngã 3 Chia Đôi , 2,50Tỷ
350 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.56 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 2,50Tỷ
351 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.40 , lô 11 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,70Tỷ
352 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.48 , lô 15 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2.675,00Tỷ
353 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.48 , lô 15 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,68Tỷ
354 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.16 , lô 0 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,12Tỷ
355 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2 , lô 1 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
356 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.37 , lô 18 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,75Tỷ
357 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.27 , lô 5 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 3,05Tỷ
358 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.74 , lô 42 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,83Tỷ
359 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.70 , lô 51 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,70Tỷ
360 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.56 , lô 119 , 110m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
361 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.60 , lô 66 , 105m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,59Tỷ
362 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.74 , lô 28 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
363 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.92 , lô 67 , 105m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,80Tỷ
364 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.53 , lô 1 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,75Tỷ
365 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , B2.44 , lô 28 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,90Tỷ
366 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b2.52 , lô 20 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 2,62Tỷ
367 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Hòa Xuân , b1.134 , lô 11 , 105m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,79Tỷ
368 , Đô Đốc Lộc , NLC , 10m5 , Sạch đẹp , 
369 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.8 , lô 75 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 
370 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 50 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
371 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.22 , lô 30 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
372 , Huỳnh Ngọc Đủ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.44 , lô 75 , 100m2 , 2MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
373 , Huỳnh Ngọc Đủ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.44 , lô 75 , 100m2 , 2MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,90Tỷ
374 , thanh lương 6 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.114 , lô 25 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
375 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.115 , lô 15 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
376 , Thanh Lương 32 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.119 , lô 50 ,  2MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 7,80Tỷ
377 , Thanh Lương 28 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.120 , lô 33 , 100m2 , 2 lô liền kề , ĐB , 7m5 , Cống , 6,60Tỷ
378 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.127 , lô 23 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
379 , Thanh Lương 12 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.128 , lô 1 , 128,9m2 , 2MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,40Tỷ
380 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.13 , lô 7 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,90Tỷ
381 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.147 , lô 15 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
382 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.147 , lô 75 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
383 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.15 ,  100m2 , 2MT , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 
384 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.17 , lô 108 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 3,10Tỷ
385 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.17 , lô 110 , 100m2 , 
386 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.18 ,  100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 2,85Tỷ
387 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.19 , lô 66 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 
388 , Hồ Trung Lượng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.24 , lô 78 , 100m2 , 
389 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.25 , lô 90 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
390 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.26 , lô 11 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 
391 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.26 , lô 12 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 
392 , Vũ Thành Năm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.27 , lô 41 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 5,00Tỷ
393 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.29 , lô 30 , 100m2 , Lô Ống , TB , 36m , Cống , 5,20Tỷ
394 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.29 , lô 32 , 100m2 , Lô Ống , TB , 36m , Sạch đẹp , 5,20Tỷ
395 , Trung Lương 16 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.3 , lô 31 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
396 , Nguyễn Phước Lan , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.3 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 41m , Sạch đẹp , 10,00Tỷ
397 , Thanh Lương 17 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.44 , lô 61 , 100m2 , Lô Ống ,   
398 , Vũ Đình Liên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.45 , lô 103 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
399 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.46 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,90Tỷ
400 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.46 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,55Tỷ
401 , Võ An Ninh , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.5 , lô 4 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 5,30Tỷ
402 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.51 , lô 40 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,15Tỷ
403 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 36 ,  2MT , TB , 7m5 , Cống , 
404 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 50 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
405 , Nguyễn Phước Lan , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.6 , lô 26 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 41m , Sạch đẹp , 9,00Tỷ
406 , Diên Hồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.62 , lô 63 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 36m , Sạch đẹp , 
407 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.71 , lô 29 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
408 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.71 , lô 39 , 100m2 , Lô Ống , TB , 36m , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
409 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.71 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
410 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.75 , lô 45 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
411 , Thanh Lương 24 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
412 , Đinh Văn Chấp , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 16 , 122m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
413 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.42 , lô 76 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Cống , 3,85Tỷ
414 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.84 , lô 21 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,02Tỷ
415 , Đinh Văn Chấp , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 16 , 122,2m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
416 , Thanh Lương 14 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.98 , lô 10 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 2,95Tỷ
417 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.118 , lô 54 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 
418 , Trung Lương 10 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.11 , lô 55 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
419 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.23 , lô 45 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
420 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.129 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
421 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , 0 , lô 2 , 0m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 0,00Tỷ
422 , Hà Bồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , 0 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
423 , Vũ Xuân Thiều , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.72 /7 , lô 6 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
424 , Thanh Lương 18 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.43 , lô 90 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
425 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.23 , lô 45 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
426 , Thanh Lương 16 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
427 , Thanh Lương 16 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 14 , 10m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
428 , Thanh Lương 24 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 33 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
429 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.67 , lô 23 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
430 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.99 , lô 13 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
431 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.79 , lô 47 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
432 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
433 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.131 , lô 104 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
434 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.153 , lô 7 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
435 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 50 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
436 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
437 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.70 ,  200m2 , 2 lô liền kề , TB , 36m , Sạch đẹp , 10,00Tỷ
438 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.41 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Trụ , 4,10Tỷ
439 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.60 , lô 66 , 105m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,75Tỷ
440 , Trung Lương 10 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.11 , lô 63 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
441 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.76 , lô 8 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 3,30Tỷ
442 , Hồ Phi Tích , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.22 , lô 69 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,65Tỷ
443 , Thanh Lương 18 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.43 , lô 90 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
444 , Thanh Lương 24 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 33 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
445 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.153 , lô 7 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
446 , Thanh Lương 12 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.100 , lô 52 , 200m2 , 2 lô liền kề , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 6,20Tỷ
447 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.26 , lô 6 , 200m2 , 2 lô liền kề , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 6,30Tỷ
448 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.147 , lô 75 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 3,55Tỷ
449 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.22 , lô 19 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,22Tỷ
450 , Mai Chí Thọ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.118 , lô 8 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 10m5 , Trụ , 5,05Tỷ
451 , Thanh Lương 32 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.118 , lô 83 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
452 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.97 , lô 34 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
453 , Thanh Lương 21 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.94 , lô 80 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
454 , Bùi Công Trừng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.97 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
455 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.147 , lô 74 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
456 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.18 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
457 , Thanh Lương 15 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.98 , lô 74 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,05Tỷ
458 , Nguyễn Phước Lan , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.22 , lô 19 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 41m , Cống , 7,70Tỷ
459 , Diệp Minh Châu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.24 , lô 38 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống & Trụ , 2,90Tỷ
460 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.73 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
461 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.11 , lô 5 , 96,3m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,70Tỷ
462 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.153 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống & Trụ , 3,20Tỷ
463 , Diên Hồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.66 , lô 51 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Cống , 4,90Tỷ
464 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.58 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
465 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.40 , lô 43 , 97,5m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 3,10Tỷ
466 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.25 , lô 77 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,15Tỷ
467 , Diên Hồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.59 , lô 86 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
468 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 50 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
469 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.55 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
470 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.131 , lô 104 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
471 , Thiều Chửu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.56 , lô 37 , 100m2 , Lô Kẹp Đường Luồng 1,5m ( thuận lợi trổ cửa) , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,00Tỷ
472 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.81 , lô 12 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,70Tỷ
473 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.15 , lô 25 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,85Tỷ
474 , Thanh Lương 9 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.105 , lô 4 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,90Tỷ
475 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.26 , lô 4 , 1m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
476 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.51 , lô 39 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Cống , 3,10Tỷ
477 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 38 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,30Tỷ
478 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.90 , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
479 , Thanh Lương 18 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.43 , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
480 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.40 , lô 43 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 3,25Tỷ
481 , Thanh Lương 8 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.114 , lô 10 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,05Tỷ
482 , Thanh Lương 27 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.122 , lô 28 , 117m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
483 , Thanh Lương 16 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.52 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
484 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.34 , lô 35 , 179m2 , 2MT , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 8,30Tỷ
485 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.11 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,89Tỷ
486 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.41 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 4,15Tỷ
487 , Thanh Lương 9 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.105 , lô 4 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
488 , Diệp Minh Châu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.20 , lô 71 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,15Tỷ
489 , Đống Công Trường , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , D9 , lô 115 , 117m2 , Lô Ống , TÂY , 5m5 , Sạch đẹp , 2,30Tỷ
490 , Diệp Minh Châu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.20 , lô 71 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
491 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.25 , lô 10 , 200m2 , 2 lô liền kề , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 7,60Tỷ
492 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.40 , lô 43 ,  Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 3,25Tỷ
493 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.40 , lô 43 , 97,2m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 3,25Tỷ
494 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.8 , lô 31 , 100m2 , 2MT , NAM , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
495 , Văn Tiến Dũng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.25 , lô 721 , 100m2 , Lô Ống , TÂY , 10m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
496 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.99 , lô 13 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
497 , Thanh Lương 5 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.138 , lô 21 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Trụ , 3,20Tỷ
498 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.46 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,40Tỷ
499 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.67 , lô 24 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
500 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 50 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
501 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.146 , lô 75 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Cống , 3,50Tỷ
502 , Mai Chí Thọ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.13 , lô 33 , 182m2 , 2MT , TB , 10m5 , Sạch đẹp , 
503 , Thanh Lương 12 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.108 , lô 1 , 128m2 , 2MT , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 4,30Tỷ
504 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.15 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
505 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.58 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
506 , Đậu Quang Lĩnh , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.105 , lô 41 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,95Tỷ
507 , Nguyễn Phước Lan , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.3 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 41m , Sạch đẹp , 
508 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.60 , lô 66 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,68Tỷ
509 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.68 , lô 26 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
510 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.22 , lô 35 , 100m2 , Lô Kẹp Đường Luồng 1,5m ( thuận lợi trổ cửa) , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
511 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.79 , lô 47 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
512 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.131 , lô 104 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
513 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.55 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
514 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.19 , lô 66 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
515 , Mai Chí Thọ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.102 , lô 6.362 , 200m2 , 2 lô liền kề , TB , 10m5 , Sạch đẹp , 10,10Tỷ
516 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.71 , lô 39 , 100m2 , Lô Ống , TB , 36m , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
517 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.67 , lô 24 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
518 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.46 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
519 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.99 , lô 13 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
520 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.15 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Cống , 3,80Tỷ
521 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.79 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Trụ , 3,30Tỷ
522 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.34 , lô 35 , 179m2 , 2MT , TN , 10m5 , Cống , 8,10Tỷ
523 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.129 , lô 2 , 102m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,70Tỷ
524 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.24 , lô 98 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 4,30Tỷ
525 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.153 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống & Trụ , 3,10Tỷ
526 , Nguyễn Phước Lan , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.3 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 36m , Sạch đẹp , 9,20Tỷ
527 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.78 , lô 94 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
528 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.55 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,10Tỷ
529 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.22 , lô 35 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
530 , Lê Quảng Chí , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.95 , lô 80 ,  Lô Ống , TB , 10m5 , Cống , 5,50Tỷ
531 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương ,   Lô Ống ,  7m5 ,  2,75Tỷ
532 , Bùi Thiện Ngộ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.40 , lô 43 , 97m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
533 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.128 , lô 20 , 102m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
534 , Nguyễn Quang Chung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.117 , lô 24 , 174m2 , 2MT , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 7,20Tỷ
535 , Diệp Minh Châu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.23 , lô 98 ,  Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
536 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 35 ,  Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
537 , Võ An Ninh , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.1 , lô 29 , 93m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 5,20Tỷ
538 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.34 , lô 35 , 179m2 , 2MT , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 8,20Tỷ
539 , Trần Kim Xuyến , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.25 , lô 75 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,00Tỷ
540 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.41 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 4,20Tỷ
541 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.72 , lô 10 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,58Tỷ
542 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.11 , lô 5 , 96m2 , Lô Ống , TÂY , 7m5 , Sạch đẹp , 2,89Tỷ
543 , Trung Lương 12 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.8 , lô 54 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
544 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.6 , lô 55 , 87m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,85Tỷ
545 , Lê Ấm , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.67 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,25Tỷ
546 , Thiều Chửu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.56 , lô 37 , 100m2 , Lô kẹp cống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
547 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.99 , lô 13 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
548 , Vũ Đình Liên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.45 , lô 98 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3.500,00Tỷ
549 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.15 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TN , 10m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
550 , Thanh Lương 18 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.43 , lô 73 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
551 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.24 , lô 98 , 100m2 , Lô Ống , ĐÔNG , 10m5 , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
552 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.78 , lô 74 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
553 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.68 , lô 26 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,50Tỷ
554 , 29/3 (Đường Dây Điện) , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.46 , lô 3 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,50Tỷ
555 , Hoàng Hiệp , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.46 , lô 85 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
556 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.41 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 4,10Tỷ
557 , Hà Bồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.49 , lô 43 , 100m2 , Lô Ống , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
558 , Diên Hồng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.63 , lô 71 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 36m , Sạch đẹp , 4,90Tỷ
559 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.55 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
560 , Tôn Thất Dương Kỵ , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.39 , lô 28 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,45Tỷ
561 , Thanh Lương 5 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.101 , lô 68 ,  Lô Ống ,  7m5 ,  2,85Tỷ
562 ,  Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.47 , lô 74 ,  Lô Ống ,  7m5 ,  
563 , Diệp Minh Châu , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.24 , lô 51 ,   7m5 ,  3,00Tỷ
564 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.11 , lô 5 , 96,3m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,85Tỷ
565 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.127 , lô 23 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Trụ , 3,50Tỷ
566 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.79 , lô 17 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,97Tỷ
567 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.99 , lô 13 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
568 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.15 , lô 2 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
569 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.33 , lô 35 , 180m2 , 2MT , ĐN , 10m5 , Sạch đẹp , 8,20Tỷ
570 , Trần Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B2.4 , lô 7 , 107m2 , 2MT , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 4,00Tỷ
571 , Trần Thúc Nhẫn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.155 , lô 4 ,  Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
572 , Thanh lương 27 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.122 , lô 38 ,  2 lô liền kề , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,60Tỷ
573 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , 10m5 ,  
574 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , ĐÔNG , 7m5 ,  
575 , Nguyễn Sắc Kim , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.6 , lô 55 , 88m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,87Tỷ
576 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b2.127 , lô 23 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,40Tỷ
577 , Thái Văn Lung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , B1.129 , lô 2 , 102,2m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,68Tỷ
578 , Hồ Trung Lượng , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.25 , lô 63 , 125,5m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,80Tỷ
579 , Nguyễn Hiến Lê , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.68 , lô 26 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,30Tỷ
580 , Thanh Lương 12 , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.100 , lô 50 , 100m2 , 2 lô liền kề , TB , 7m5 , Sạch đẹp , 6,10Tỷ
581 , Phạm Xuân Ẩn , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.35 , lô 58 , 100m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 3,10Tỷ
582 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.79 , lô 47 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,35Tỷ
583 , Quách Thị Trang , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.22 , lô 35 , 100m2 , Lô Kẹp Đường Luồng 1,5m ( thuận lợi trổ cửa) , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,20Tỷ
584 , Mạc Đăng Dung , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.55 , lô 14 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Cống , 3,10Tỷ
585 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.131 , lô 104 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,55Tỷ
586 , Bùi Trang Chước , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.19 , lô 66 , 100m2 , Lô Kẹp Đường Luồng 1,5m ( thuận lợi trổ cửa) , ĐB , 10m5 , Sạch đẹp , 3,75Tỷ
587 , 1.Đường Không Tên , Khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , b1.78 , lô 5 , 100m2 , Lô Ống , ĐN , 7m5 , Sạch đẹp , 3,32Tỷ
588 , 1.Đường Không Tên , Khu Võ Chí Công Nối Dài , lk3A ,  100m2 , 2 lô liền kề , ĐB , 5m5 , Sạch đẹp , 4,40Tỷ
589 , 1.Đường Không Tên , Khu Võ Chí Công Nối Dài , b2.21 , lô 30 , 100m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
590 , 1.Đường Không Tên , Khu Võ Chí Công Nối Dài , B2.21 , lô 30 ,  Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,45Tỷ
591 , 1.Đường Không Tên , Khu Võ Chí Công Nối Dài , b2.32 , lô 0 , 110m2 , Lô Ống , TN , 7m5 , Sạch đẹp , 2,55Tỷ
592 , 1.Đường Không Tên , Khu Võ Chí Công Nối Dài , B2.32 , lô 0 , 110m2 , Lô Ống , ĐB , 7m5 , Sạch đẹp , 2,60Tỷ

LH: HOTLINE: 0702.578.578
Bài viết khác
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG NĂM 2021
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.
22/01/2021
Hỗ trợ trực tuyến